Posviť si na budoucnost

18 October

18. října, 08:00

DEPO 2015

Festival Univerzita Veřejnost

Ve dnech 18. a 19. října se v plzeňském areálu DEPO2015 uskuteční 3. ročník veletrhu vzdělávání a kariérního poradenství Posviť si na budoucnost. Bezmála šest desítek vystavovatelů z řad středních a vysokých škol i zaměstnavatelů poskytne návštěvníkům informace o možnostech studia a následném uplatnění na trhu práce. Západočeskou univerzitu budou zastupovat všechny fakulty a další tři pracoviště.

Vstup: volný
Určeno pro: veřejnost
Více informací na: http://www.posvitsinabudoucnost.cz/

„Volba budoucího povolání či samotný výběr školy patří mezi klíčové aspekty, které zásadním způsobem ovlivňují naše životy. Je velice důležité, aby mladí lidé, ale i jejich rodiče, měli dostatek informací, a učinili tak co nejlepší výběr. Vážím si toho, že se díky spolupráci všech zúčastněných podařilo vytvořit tuto velmi přínosnou akci, za kterou do západočeské metropole míří tisíce lidí z Plzně a širokého okolí,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa. Právě město Plzeň veletrh pořádá, a to ve spolupráci s partnery, jimiž jsou Plzeňský kraj, Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, Info kariéra a Czech Invest.

Festivalu se zúčastní 59 vystavovatelů. Zástupci středních a vysokých škol a zaměstnavatelů v regionu předají zájemcům potřebné informace, a to atraktivní formou. „Chtěli jsme, aby se žáci a studenti dozvěděli, co potřebují a přitom si den užili. Proto si u stánků bude možné vyzkoušet například virtuální realitu, měření tělesných hodnot, robotickou stavebnici, potěší možnost líčení a česání, chybět nebudou ani nejrůznější ukázky – sommeliérství, řemesla nebo zbraně a donucovací prostředky. Program bude navíc k vidění na nádvoří DEPO2015, tam se premiérově představí složky Integrovaného záchranného systému, tedy Armáda ČR, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR,“ vysvětlila projektová manažerka Správy informačních technologií města Plzně Anna Čudáková.

"Díky účasti fakult Západočeské univerzity získají mladí lidé i jejich rodiče informaci o tom, jaká je pak na univerzitě návaznost na zvolený středoškolský obor. Nám naopak festival přinese důležitou zpětnou vazbu od uchazečů o studium," poznamenává rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Kromě devíti fakult ZČU se na veletrhu představí také součásti a pracoviště, která v průběhu roku připravují řadu akcí i pro veřejnost . Jsou to Kariérní centrum, Informační a poradenské centrum a Ústav jazykové přípravy. Ten například pořádá oblíbenou Mezinárodní letní jazykovou školu a jeho US Point a Ruské centrum zvou zájemce na jazykové kurzy, filmové projekce a besedy na zajímavá témata.

Aby byl přínos akce co největší, organizátoři festivalu poskytují všem vystavovatelům poradenství v rámci efektivní komunikace směrem k návštěvníkům a zajišťují také poradenský servis pro pedagogy a výchovné poradce. Festival tak získá větší přesah, nejde jen o jednodenní akci. Před konáním veletrhu organizační tým připravuje workshop pro vystavovatele z řad firem, se školami pak probíhá spolupráce dlouhodobě -­ žáci vědí, na co se vystavovatelů ptát, aby si odnesli maximum, pedagogičtí pracovníci zase mají jasno v tom, jak výstupy z akce s jejich žáky posléze rozebrat. Připraveny jsou i speciální kartičky, které žákům pomáhají v ujasnění zásadních otázek důležitých pro výběr navazující školy a povolání. Tyto materiály byly distribuovány do škol, zájemci si je mohou stáhnout na webových stránkách festivalu a samozřejmě budou k dispozici v areálu DEPO2015 ve dnech konání akce.

Festival Posviť si na budoucnost se uskuteční v pátek a v sobotu – zájemci mohou dorazit kdykoliv po oba dva dny, nicméně páteční program je určen převážně školám a z kapacitních důvodů je nutné se na něj předem registrovat. Mezní termín pro registraci je 15. října. V sobotu, kdy do DEPO2015 tradičně míří studenti se svými rodiči, je vstup možný bez registrace. V pátek se brány areálu otevřou v 8 hodin, přičemž předpokládaný konec programu je ve 14 hodin, v sobotu mohou návštěvníci dorazit od 9 do 12 hodin. Vstupné je zdarma. Více informací, včetně registračního formuláře, seznamu jednotlivých vystavovatelů nebo pracovních karet pro žáky, je k dispozici na webových stránkách festivalu Posviť si na budoucnost.

Celouniverzitní

Šárka Stará

18. 10. 2019, 08:00


20 September
Koncert Veřejnost Zaměstnanci

Interaktivní pořad pro děti

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 09. 2020, 16:30

12 November
Konference Univerzita Veřejnost

Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání

konferenční prostory Plzeňského Prazdroje


Fakulta ekonomická

12. 11. 2020, 09:00

21 September
Seminář Věda Zaměstnanci

Seminář pro žadatele o projekty Erasmus+ a Fondy EHP

zasedací místnost UV 115b v budově Fakulty strojní, Univerzitní 22


Projektové centrum

21. 09. 2020, 09:30