Ohlédnutí za Letní školou mechaniky kompozitních materiálů

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Za šest ročníků svojí existence si letní škola získala již své příznivce, letos se přihlásilo 46 účastníků.

Ve dnech 11. až 13. září se uskutečnil již 6. ročník Letní školy mechaniky kompozitních materiálů a konstrukcí. Koná se jednou za dva roky a v jejím organizování se střídá Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU a Fakulta strojní ČVUT. Letos organizace připadla právě na FAV a škola probíhala ve Cvikově v prostorách hotelu KLEIS.

Za šest ročníků svojí existence si letní škola získala již své příznivce, a tak se letos přihlásilo 46 účastníků, z toho 10 přednášejících a 17 studentů magisterského či doktorského studia. Škola ale nebyla určena pouze studentům - účastníci i přednášející přijeli z univerzit, výzkumných institucí i firem. Na letní škole se přednášelo a diskutovalo zejména o vývoji v oblasti mechaniky, počítačového modelování i technologie výroby kompozitních materiálů a konstrukcí, prostor měla také vzájemná výměna poznatků v těchto oblastech a výměna osobních zkušeností. V tomto ohledu byla velkým přínosem právě různorodost účastníků, kteří mohli hovořit nejen o výzkumu, ale také o praxi.

Na závěr bychom rádi letní škole popřáli další úspěšné ročníky a poděkovali také podpoře firem Applus IDIADA, a Mecas ESI.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Jana Turjanicová

11. 10. 2019


Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Blíží se volby do Akademického senátu ZČU

Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

25. 09. 2020

NTC zahájilo provoz česko-izraelského výzkumného a vývojového centra pro obnovitelnou energii

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

18. 09. 2020