Na Západočeské univerzitě se učí i žáci Církevního gymnázia

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

V polovině září odstartovala na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni výuka předmětu nazvaného Internet věcí. V lavicích však neusedli vysokoškolští studenti, ale žáci plzeňského Církevního gymnázia. Odborníci ze ZČU jim v IoT laboratoři v kampusu na Borských polích přibližují současné možnosti informačních technologií. Výuka probíhá blokově jednou za dva týdny.

„Záměr nabídnout žákům Církevního gymnázia volitelný předmět Internet věcí vznikl na základě předchozí spolupráce gymnázia s Centrem informatizace a výpočetní techniky ZČU,“ vysvětluje garant projektu Jiří Bořík s tím, že už dříve školy spolupracovaly v rámci technických soutěží a letních aktivit. Nápad se zrodil před více než rokem a letos se jej podařilo dovést k realizaci.

Výuka, koncipovaná do tematických bloků, probíhá v laboratoři internetu věcí, zkráceně IoT LaB, jednou za dva týdny a účastní se jí devět studentů septimy. Speciálně vybavenou laboratoř internetu věcí přitom ZČU otevřela před necelým rokem.

Rozsah výuky žáků Církevního gymnázia je plánován na obě pololetí právě probíhajícího školního roku. V prvním se studenti seznámí se základními pojmy internetu věcí (Internet of Things, IoT), jak z oblasti elektronických obvodů, tedy hardwaru, tak i jejich programování, tedy softwaru. Vše je doplněno základními principy bezpečného chování v IT prostředí.

„V první lekci jsme se podívali na to, co vlastně znamená pojem internet věcí a jak fungují počítače,“ popisuje Jiří Bořík. „Abychom nezůstali jen u teorie, rozebrali jsme i skříň stolního počítače, notebooku i serveru a vysvětlili si, jaké jsou rozdíly v jejich konstrukci,“ doplňuje. Náplní dalších setkání je výuka programování v prostředí Scratch, kterou vedou vyučující z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU. „Abychom měli vazbu na reálný svět, programovat budeme také malý počítač Raspberry Pi, doplněný o různá čidla i signalizaci,“ dodává Bořík. Studenti si tak vyzkoušejí i základní elektrotechnické dovednosti, jako je sestavení jednoduchého obvodu nebo pájení.

V druhém pololetí dostanou studenti více volnosti. Pod vedením lektora budou mít za úkol realizovat vybraný projekt. Nabídka projektů je podle Jiřího Boříka velmi zajímavá – od automatizace domácnosti přes realizaci měřicích zařízení až po stavbu malých robotů. „Témata nejsou omezena. Pokud někdo přijde s vlastním nápadem, bude jej moci uskutečnit. Na konci školního roku pak budou všichni prezentovat výsledky své činnosti,“ uzavírá Jiří Bořík.

Cílem projektu, který získal oporu také v dotačním programu města Plzně na podporu technického vzdělávání, je vzbudit ve studentech zájem o techniku a přiblížit jim její současné možnosti.

 


Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

15. 10. 2019


Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020

Blíží se volby do Akademického senátu ZČU

Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

25. 09. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (2)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 09. 2020