V. ročník kastellologické konference

01 November

1. listopadu, 15:18

Křivoklát

Další vzdělávání Konference Veřejnost

Ve dnech 1. a 2. listopadu se v areálu hradu Křivoklát uskuteční již V. ročník kastellologické konference věnované památce profesora Tomáše Durdíka. Její účastníci mají možnost publikovat své příspěvky v recenzovaném časopisu Catellologica bohemica.


Vstup: bezplatný
Určeno pro: odbornou i laickou veřejnost

Součástí konference bude mimo jiné prohlídka hradního areálu, zaměřená na archeologii a stavební historii. V hradní kapli pak bude sloužena pobožnost za profesora Tomáše Durdíka.
Konferenci pořádají v úzké spolupráci Archeologický ústav Akademie věd ČR a katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Národní památkový ústav - Správa státního hradu Křivoklát, Náboženská obec Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražská diecéze Církve československé husitské a Společnost přátel starožitností.

PROGRAM:

PÁTEK 1. listopadu

10:00           Setkání u vzpomínkové růže Tomáše Durdíka, osazení informační tabulky

10:30           Úvodní slovo

10:30-11:00 Milan Sýkora: Hrad Žerotín

11:00-11:30 Pavel Hlavenka: Využití archivních leteckých snímků v památkové péči a archeologii

12:30-13:00 Vilém Knoll / Tomáš Karel: Mostiště - úvaha nad jednou lokací

13:00-13:30 Vilém Knoll / Josef Hložek: Hrad Budětice

13:30-14:00 Ján Beljak - Noemi Beljak Pažinová – Miloš Čierny - Katarina Šimůnková:
                    Zvieracie kosti a výrobky z kosti a parohoviny z Pustého hradu vo Zvolene

14:00-14:30 Zdeněk Fišera: Činnost spolku na záchranu hradu Nístějky za posledních 20 let

14:30-15:00 Petr Chotěbor: Stromový sál hradu v Bechyni

15:30-16:00 Jiří Smitka: Hrad a panství Křivoklát ve Fürstenberském archivu

16:00-16:30 Zlata Gersdorfová / Petr Kastl: Hrad Degenberg, současný stav a perspektivy výzkumu

16:30-17:00 František Gabriel / Lucie Kursová: Městský hrad v Úštěku a jeho vývoj

17:00-17:30 Luboš Hobl: Přemyslovské hrady a hrady Řádu německých rytířů: nové perspektivy starých teorií

17:30-18:30 František Záruba: Úvaha k počátkům šlechtických hradů v Čechách

SOBOTA 2. listopadu

9:30-10:00 Vzpomínková pobožnost v kapli státního hradu Křivoklát

10:30-11:00 Milan Procházka: Fortifikace v rozvodí řek Una, Korana a Mrežnica (Chorvatsko)

11:00-11:30 Miroslav Dejmal: Strážnice, hrad na moravsko-uherské hranici

11:30-12:00 Bogus Wasik: Zamek krzyżacki w Sztumie w świetle badań archeologicznych z 2019 roku

12:00-12:30 Tomáš Krofta: Tvrziště u dvora Sechutice. Opevněná součást středověké klášterní grangie (?)

12:30-13:00 Miroslava Cejpová: Kuchyně na zámku v Brtnici

14:30           Exkurze – hrad Křivoklát


Konferenční poplatek není požadován - vstup do přednáškového sálu je po dobu trvání konference a na vzpomínkovou bohoslužbu v hradní kapli volný.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

01. 11. 2019, 15:18


17 September
Další vzdělávání Konference Studenti

Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

FN Plzeň Lochotín, Aula chirurgických oborů FN Lochotín vchod C, 2. PP Alej svobody 80


Fakulta zdravotnických studií

17. 09. 2020, 08:30

23 September
Seminář Veřejnost Výstava

10. ročník Jaderných dnů

Budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň 301 00


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

17 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Jak správně sestavit test pro studenty?

UL 602 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 09. 2020, 09:00