Kuchařka autorek z Fakulty filozofické ukazuje Tachovsko prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek, tak se jmenuje neobvyklá česko-německá kuchařská kniha, kterou vytvořily odborné pracovnice Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková a Tereza Šlehoferová. Představuje kuchyni přeshraničního regionu Tachovska v proměnách času, a to nejen prostřednictvím osmi desítek receptů, ale také skrze vzpomínky pamětníků na každodenní jídlo a to, co s ním souviselo. Kniha tak mimo jiné ukazuje vztah lidí k tamní krajině a boří stereotypní vnímání Tachovska jako vykořeněného regionu.

Region Tachovska prošel v druhé polovině 20. století významnými změnami, ať už jde o odsun německého obyvatelstva, které do roku 1945 tvořilo většinu osídlení, následné dosidlování z českého vnitrozemí i takzvanými reemigranty z Volyně, Rumunska, Polska a Maďarska, vznik železné opony nebo správní reformy v 60. letech.

To, jak touto oblastí kráčely dějiny, které formovaly jeho dnešní podobu, dokumentují antropoložky a germanistka z Fakulty filozofické ZČU ve své česko-německé kuchařce, a to na základě osmdesáti kuchařských postupů spjatých s původním německým i poválečným dosídleným obyvatelstvem a prostřednictvím vzpomínek třiceti sedmi pamětníků, devětadvaceti žen a osmi mužů, na to, jak se jedlo, co a kdy se jedlo nebo jak se potraviny získávaly a zpracovávaly. Protože stravu významně ovlivňovala roční období, je kniha rozdělena do čtyř oddílů: Jaro, Léto, Podzim a Zima.  Provázejí jimi čtyři ženy – Hermína, pocházející z rodiny odsunutých Němců, Hana a Anna, které přišly z Rumunska, přičemž první je ze slovenské rodiny, druhá z rodiny rusínské, a Marie, původem z Čech.

„Nejprve jsme nastudovaly stohy literatury. Poté jsme si řekly, že je nezbytné poznat lidi, kteří se již tématem zabývají, a poznat jejich práci. Proto jsme v roce 2017 v Plzni uspořádaly kulatý stůl na téma Jídlo a paměť, kam na naše pozvání přijely skutečné osobnosti v tomto oboru - historik Martin Franz, literární vědec a slavista Miroslav Kouba, chodský muzejník Josef Nejdl a asi nejvýraznější autor popularizačních vlastivědných kuchařek Václav Malovický,“ popisuje antropoložka Gabriela Fatková, co předcházelo vzniku kuchařky. Jako hlavní zdroj informací pak posloužily autorkám domácí rukopisné sešity s recepty lidí z regionu, ale také dobové časopisy, noviny a kuchařské knihy.

„Pro zprostředkování setkávání s místními pamětnicemi a pamětníky na Tachovsku jsme hojně zapojovaly naše studenty antropologie, kteří přímo z Tachovska pocházejí. Prostřednicemi nám byly také dámy z místních škol. Některé z nich v tématu cítily potenciál, jak stmelit místní komunitu a zároveň poukázat na něco, na co místní mohou být pyšní,“ vysvětluje Gabriela Fatková s tím, že ačkoliv je těžké změnit stereotyp „vykořeněného pohraničí“, právě skrze jídlo a vše kolem něj, jako je zahrádkaření, sběr lesních plodů a hub, rybaření a lov, je vidět, jak jsou místní s tachovskou krajinou spjatí, jak ji znají a mají k jednotlivým místům silný vztah. „Chtěly jsme, aby právě tyto hlasy zazněly vedle příběhů velké historie o odsunu, strádání a obtížně balancovaných česko-německých vztazích,“ dodává Gabriela Fatková.

Recepty zařazené do kuchařky autorky nejdříve vyzkoušely. Kniha tak obsahuje množství fotografií, zobrazujících postup přípravy jednotlivých pokrmů, ale i ukázky z dobových kuchařek a ručně psaných sešitů.

S kuchařkou jsou provázány také dvojjazyčné pracovní listy pro žáky ZŠ, kde jsou různé oblasti nehmotného kulturního dědictví Tachovska zpracovány do konkrétních aktivit, uplatnitelných při výuce ve škole i mimo ni. V části nazvané Poklady příhraniční kuchyně se třeba děti dozvědí, co jsou kejchle, pelmeně nebo tokan. Autorkou pracovních listů je Andrea Königsmarková, vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické ZČU.

Galerie


Autorky (zleva) Tereza Šlehoferová, Andrea Königsmarková a Gabriela Fatková.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

30. 10. 2019


Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020

Pracovníky psychosociální intervenční služby přijel do Nečtin pozdravit ministr zdravotnictví

Konference Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020