Vladimír Líbal: Svoboda a kultura

20 November

20. listopadu, 17:30

místnost SP 319, Fakulta filozofická, Sedláčkova ulice 15

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Jaký je vztah svobody a kultury? Jak se liší rozvíjení kultury ve svobodném a v nesvobodném prostředí? Výtvarník Vladimír Líbal ve své přednášce rozvine tezi, že „kultura bez svobody je jen pouhým a osekaným pahýlem bez života“. Zveme vás na třetí část série přednášek na téma Svoboda, které pořádá oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ve spolupráci s Pěstuj prostor, z.s.

Vstup: zdarma
Kontakt: Mgr. Jana Holatová, jholato@rek.zcu.cz, 37763 1910
Více informací na: https://czv.zcu.cz/akce/vladimir-libal-svoboda-a-kultura/

Vladimír Líbal vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Pracoval ve výtvarné propagaci, věnoval se řadě výtvarných, divadelních i literárních aktivit mimo oficiální scénu – ilustroval například samizdatové vydání knihy Egona Bondyho a knihu pohádek zakázaných autorů pod názvem "Čert má kopyto". V roce 1984 se přestěhoval do Plzně, tři roky nato podepsal Chartu 77. Jako výtvarník byl součástí plzeňské skupiny ARS. V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Plzni a Klabavě. V letech 1990–1992 byl za OF poslancem České národní rady. Řadu dalších let pak vedl Odbor kultury Magistrátu města Plzně a poté Oddělení kultury na Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Od roku 2010 působil jako koordinátor projektu EHMK – Plzeň 2015 v kanceláři primátora města. V mezidobí absolvoval obor Mediální a didaktická ilustrace na Ústavu umění a designu ZČU. Je členem České unie karikaturistů.

Galerie


Celouniverzitní

Jakub Truneček

20. 11. 2019, 17:30


12 July
Univerzita Veřejnost

Letní škola HOMO ECONOMICUS

Univerzitní 22, Plzeň; Hradební 22, Cheb.


Fakulta ekonomická

12. 07. 2021, 08:00

25 March
Další vzdělávání Konference Studenti

Studenti, hlaste se na konferenci Nuclear Encounter

online


Celouniverzitní

25. 03. 2021, 12:00

16 June
Koncert Univerzita Veřejnost

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2020/2021

katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň


Celouniverzitní

16. 06. 2021, 19:00