Publikování v mezinárodních časopisech

19 November

19. listopadu, 13:00

Fakulta zdravotnických studií, Kollárova 19

Další vzdělávání Přednáška Věda

V úterý 19. listopadu se o své zkušenosti s publikováním v odborných časopisech podělí britský lékařský sociolog Edwin van Teijlingen.


Vstup: volný
Určeno pro: akademiky, studenty

Edwin van Teijlingen vystoupí od 13 do 14:30 hodin na Fakultě zdravotnických studií ZČU v učebně budovy Kollárova 19 s přednáškou Publishing in international journals (Publikování v mezinárodních časopisech). Přednáška bude tlumočena. Edwin van Teijlingen sdělí posluchačům své bohaté zkušenosti získané při tvorbě a produkci mezinárodně uznávaných výsledků publikační tvůrčí činnosti. Věnovat se bude především často se objevujícím problémům a úskalím, které brání autorům efektivněji procházet procesem přijímání článků redakčními radami vydavatelství prestižních periodik.

H-index, tedy jeden z indexů citačního ohlasu vědeckých článků, dosahuje v případě Edwina van Teijlingena od roku 2014 hodnoty 40 a celkově 55. Podle J. Hirsche je přitom roční vzestup H-indexu o 1 známkou kvalitní a jeho zvýšení o 3 pak zcela výjimečné publikační aktivity autora.

Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

19. 11. 2019, 13:00


18 December
Další vzdělávání Zaměstnanci

Neverbální komunikace

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

18. 12. 2019, 09:00

21 February
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Kurz fotografování: Svícení portrétu v ateliéru

sady 5. května 342/2, Plzeň


Celouniverzitní

21. 02. 2020, 12:00

27 January
Studenti Veřejnost Výstava

Krajinomalby z cest

Univerzitní knihovna ZČU, Univerzitní 18


Univerzitní knihovna

27. 01. 2020, 08:00