Mateřská péče v Nepálu: aplikovaný lékařský a sociální model přístupu k rození dětí

21 November

21. listopadu, 13:55

Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, HJ 100

Další vzdělávání Přednáška

Britský lékařský sociolog z Bournemouth University Edwin van Teijlingen přiblíží výsledky svého výzkumu v Nepálu.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, akademiky, veřejnost

Edwin van Teijlingen se věnuje oblasti veřejného zdraví a organizace mateřské péče. Má značné výzkumné zkušenosti s prováděním srovnávacích studií ve velkém měřítku, často za použití smíšených metod. Podílel se na vyhodnocování rozsáhlých zásahů v oblasti veřejného zdraví v komunitě ve Skotsku. Jeho publikační činnost se zaměřuje na různé aspekty výzkumných metod ve formátu snadno přístupném laikům, a to včetně příspěvků o etice výzkumu.
Jeho zahraniční výzkumné působení je situováno především do Nepálu, kde se aktivně zapojuje do hodnocení komunitního projektu financovaného organizací Green Tara Trust (buddhistická charita se sídlem ve Velké Británii), která se snaží zlepšit využívání předporodní péče.
Během své přednášky Mateřská péče v Nepálu: aplikovaný lékařský a sociální model přístupu k rození dětí, která se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu od 13:55 hodin v budově Fakulty zdravotnických studií v Husově ulici 11, v učebně HJ 100, seznámí profesor Edwin van Teijlingen posluchače se svým výzkumným působením v Nepálu.

Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

21. 11. 2019, 13:55


09 March
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

09. 03. 2020, 16:40

06 March
Konference Přednáška Studium

Co víte o právu v kyberprostoru? Národní konference 2020 vás poučí

Sněmovní sál Magistrátu města Plzně, aula Fakulty právnické ZČU


Studentské organizace

06. 03. 2020, 00:00

13 March
Seminář Univerzita Veřejnost

Seminář pro učitele ruského jazyka

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

13. 03. 2020, 10:00