Nonlinear Beam Propagation and Rogue Waves - přednáška o výzkumu extrémních vln

02 December

2. prosince, 13:00

katedra teoretické elektrotechniky, FEL, 6. patro, EK 619

Přednáška Studenti Veřejnost

Zveme vás na přednášku profesora Rolanda Schieka z Východobavorské technické vysoké školy v Regensburgu.

Vstup: volný
Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost
Kontakt: Václav Kotlan

Profesor Roland Schiek se při prezentaci zaměří na jeden z přístupů výzkumu nelineárního dynamického chování extrémních vln zvaných  „rogue waves". Díky nové platformě lze velmi složitý vývoj vln dokumentovat pomocí kamerových záznamů a všechny tyto efekty mají uplatnění v moderní optické komunikaci a laserové technologii.

-

High wave crests appearing in the ocean, especially when they appear spontaneously in an otherwise calm sea, have always stimulated the imagination. Since these extreme events have also been documented, we would like to understand the physics behind these extreme waves known as "Rogue Waves". Thus, currently, very active research activity has developed worldwide, within the framework of which extreme waves are investigated in various physical systems, such as hydrodynamics, plasma physics and optics. As is often the case with unknown processes, the range of theoretical explanation attempts is wide and ranges from linear models with complex statistics to explanatory attempts based on nonlinear dynamics. An experimental confirmation of the different approaches is inevitable.

We have realized a new optical platform for the investigation of "Rogue Waves", with which nonlinear wave dynamics can be investigated. A narrow light band is coupled into a light waveguiding film. At sufficiently high intensities, each film material becomes non-linear and the light band becomes unstable. The light originally distributed evenly in the light band is concentrated in a periodic series of light spots of very high intensity. Interestingly, the peaks of high light intensity disappear and the originally uniform light band reappears. A "Rogue Wave" has formed from an evenly distributed wave field and has disappeared again, in analogy to the extreme water waves.

With the new platform, very complex wave development can be easily documented by camera recordings. The use of noncubic nonlinearities for the generation of originally cubic nonlinear effects such as modulation instability, breather propagation, turbulence, Fermi-Pasta-Ulam recurrence, chaos and supercontinuum generation can be investigated. All these effects have applications in modern optical communications and laser technology.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

02. 12. 2019, 13:00


17 June
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 06. 2020, 09:00

08 September
Konference Studenti Věda

Výroční konference Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

kampus Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň


Fakulta ekonomická

08. 09. 2020, 09:00

23 September
Konference Veřejnost Výstava

Konference Jaderných dnů 2020

Budova Fakulty aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00