Wikipedie na ZČU

10 March

10. března, 09:00

kampus Bory, budova Fakulty strojní, místnost UL 601

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Přijďte se dozvědět proč a jak pracovat s Wikipedií na vysoké škole.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Martin Merta, merta@rek.zcu.cz
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/wikipedie-na-zcu/

Kurz s názvem Wikipedie na ZČU představí pedagogům Západočeské univerzity v Plzni aktuální podobu Wikipedie z pohledu jejího fungování, způsobů a možností její editace, a seznamí je s aktivitami, které lze zařadit do výuky nejen na vysoké škole. A to včetně prostoru vytvořit si aktivity vlastní.

"Program dává učitelům do rukou jedinečný nástroj. Místo toho, aby svým žákům používání Wikipedie zakazovali, mohou je nyní naučit, jak s encyklopedií pracovat. Žáci se naučí využívat jejích předností a zároveň si dát pozor na její nedostatky. Projekt reaguje nejen na negativní postoj některých učitelů k Wikipedii, ale především se snaží využít její potenciál pro rozvoj digitální gramotnosti a kritického myšlení na příkladu kritického přístupu k informacím," říká Jaroslav Mašek, lektor kurzu, Wikipedista a člen spolku Wikimedia Česká republika, který se Wikipedii a vzdělávání dlouhodobě věnuje.

Šestihodinový kurz bude rozdělen do tří bloků – teoretického, praktického a akademického. Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ho pořádá zdarma, je však nutné se předem PŘIHLÁSIT.
Celouniverzitní

Jakub Truneček

10. 03. 2020, 09:00


19 November
Seminář Věda Zaměstnanci

Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

on-line


Projektové centrum

19. 11. 2020, 09:30

12 October
Další vzdělávání Zaměstnanci

Metoda CLIL (cizojazyčná výuka nejazykového předmětu)

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

12. 10. 2020, 15:00

14 October
Festival Spolupráce Veřejnost

International Road Movie Festival - proběhne online v náhradním termínu

DEPO2015


Celouniverzitní

14. 10. 2020, 19:00