Wikipedie na ZČU

10 March

10. března, 09:00

kampus Bory, budova Fakulty strojní, místnost UL 601

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Přijďte se dozvědět proč a jak pracovat s Wikipedií na vysoké škole.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Martin Merta, merta@rek.zcu.cz
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/wikipedie-na-zcu/

Kurz s názvem Wikipedie na ZČU představí pedagogům Západočeské univerzity v Plzni aktuální podobu Wikipedie z pohledu jejího fungování, způsobů a možností její editace, a seznamí je s aktivitami, které lze zařadit do výuky nejen na vysoké škole. A to včetně prostoru vytvořit si aktivity vlastní.

"Program dává učitelům do rukou jedinečný nástroj. Místo toho, aby svým žákům používání Wikipedie zakazovali, mohou je nyní naučit, jak s encyklopedií pracovat. Žáci se naučí využívat jejích předností a zároveň si dát pozor na její nedostatky. Projekt reaguje nejen na negativní postoj některých učitelů k Wikipedii, ale především se snaží využít její potenciál pro rozvoj digitální gramotnosti a kritického myšlení na příkladu kritického přístupu k informacím," říká Jaroslav Mašek, lektor kurzu, Wikipedista a člen spolku Wikimedia Česká republika, který se Wikipedii a vzdělávání dlouhodobě věnuje.

Šestihodinový kurz bude rozdělen do tří bloků – teoretického, praktického a akademického. Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ho pořádá zdarma, je však nutné se předem PŘIHLÁSIT.
Celouniverzitní

Jakub Truneček

10. 03. 2020, 09:00


14 September
Konference Seminář Univerzita

Den s jazyky na ZČU – konference a vzdělávací seminář

Plzeň, Univerzitní 22


Ústav jazykové přípravy

14. 09. 2020, 08:00

17 June
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 06. 2020, 09:00

18 July
Studenti Veřejnost Výstava

SUTNARKA GRAPHIC WORKS budou vystaveny v pražské Nové síni

Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 07. 2020, 18:00