Wikipedie na ZČU

10 March

10. března, 09:00

kampus Bory, budova Fakulty strojní, místnost UL 601

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Přijďte se dozvědět proč a jak pracovat s Wikipedií na vysoké škole.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Martin Merta, merta@rek.zcu.cz
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/wikipedie-na-zcu/

Kurz s názvem Wikipedie na ZČU představí pedagogům Západočeské univerzity v Plzni aktuální podobu Wikipedie z pohledu jejího fungování, způsobů a možností její editace, a seznamí je s aktivitami, které lze zařadit do výuky nejen na vysoké škole. A to včetně prostoru vytvořit si aktivity vlastní.

"Program dává učitelům do rukou jedinečný nástroj. Místo toho, aby svým žákům používání Wikipedie zakazovali, mohou je nyní naučit, jak s encyklopedií pracovat. Žáci se naučí využívat jejích předností a zároveň si dát pozor na její nedostatky. Projekt reaguje nejen na negativní postoj některých učitelů k Wikipedii, ale především se snaží využít její potenciál pro rozvoj digitální gramotnosti a kritického myšlení na příkladu kritického přístupu k informacím," říká Jaroslav Mašek, lektor kurzu, Wikipedista a člen spolku Wikimedia Česká republika, který se Wikipedii a vzdělávání dlouhodobě věnuje.

Šestihodinový kurz bude rozdělen do tří bloků – teoretického, praktického a akademického. Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ho pořádá zdarma, je však nutné se předem PŘIHLÁSIT.
Celouniverzitní

Jakub Truneček

10. 03. 2020, 09:00


18 November
Studenti Univerzita Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

18. 11. 2020, 00:00

23 September
Seminář Veřejnost Výstava

10. ročník Jaderných dnů

Budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň 301 00


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

11 September
Univerzita Věda Veřejnost

Dny vědy a techniky v Plzni

Plzeň, náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem


Celouniverzitní

11. 09. 2020, 00:00