V laboratořích RICE pomáhá nové specializované depoziční zařízení

Univerzita Věda Zaměstnanci

Počítačově řídit přesné nanášení motivů, čar i bodů na nejrůznější typy povrchů a komponent. To umí robotický trojosý dispenzer Nordson EFD ProPlus 4 vybavený laserovým snímáním povrchu, který používají výzkumníci Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické.

Díky přesnému laserovému snímání dokáže depoziční hrot zařízení precizně kopírovat povrchové nerovnosti včetně výstupků i prohlubní. Dispenzer bude primárně sloužit výzkumu nových technologií montáže a plošného kontaktování výkonových polovodičových komponent na hybridních modulech se zabudovanou inteligencí. Takové moduly nacházejí uplatnění zejména v koncentrovaných fotovoltaických systémech, výkonových měničích pro dopravní systémy a osvětlovacích modulech pro automobilový průmysl.

Vzhledem k vysoké univerzálnosti ale poslouží dispenzer také pro výzkum plně aditivní výroby elektronických systémů s nekonvenčními funkčními vlastnostmi, jako jsou například vysoce flexibilní a elastické elektronické systémy na plastových fóliích, papíru nebo textilu.

Pracovníci Fakulty elektrotechnické využijí v rámci materiálového výzkumu vysokou modularitu celého zařízení, neboť umožňuje instalaci a snadnou výměnu širokého spektra depozičních nástrojů. Například pro senzorové struktury na bázi uhlíkových nanočástic a nanotrubek se uplatní zejména jeho sprejovací ventil pro rovnoměrné nanášení materiálových disperzí na senzory.

Instalace nového zařízení na RICE doplňuje stávající technologie sítotisku a aerosolového tisku (aerosol jet) a vytváří tak ucelené technologické portfolio pro aditivní realizaci elektronických struktur od vysoce miniaturních vodivých propojení s rozměry již od 10 μm po velkoplošné planární struktury pokrývající až desítky cm.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

22. 01. 2020