V laboratořích RICE pomáhá nové specializované depoziční zařízení

Univerzita Věda Zaměstnanci

Počítačově řídit přesné nanášení motivů, čar i bodů na nejrůznější typy povrchů a komponent. To umí robotický trojosý dispenzer Nordson EFD ProPlus 4 vybavený laserovým snímáním povrchu, který používají výzkumníci Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické.

Díky přesnému laserovému snímání dokáže depoziční hrot zařízení precizně kopírovat povrchové nerovnosti včetně výstupků i prohlubní. Dispenzer bude primárně sloužit výzkumu nových technologií montáže a plošného kontaktování výkonových polovodičových komponent na hybridních modulech se zabudovanou inteligencí. Takové moduly nacházejí uplatnění zejména v koncentrovaných fotovoltaických systémech, výkonových měničích pro dopravní systémy a osvětlovacích modulech pro automobilový průmysl.

Vzhledem k vysoké univerzálnosti ale poslouží dispenzer také pro výzkum plně aditivní výroby elektronických systémů s nekonvenčními funkčními vlastnostmi, jako jsou například vysoce flexibilní a elastické elektronické systémy na plastových fóliích, papíru nebo textilu.

Pracovníci Fakulty elektrotechnické využijí v rámci materiálového výzkumu vysokou modularitu celého zařízení, neboť umožňuje instalaci a snadnou výměnu širokého spektra depozičních nástrojů. Například pro senzorové struktury na bázi uhlíkových nanočástic a nanotrubek se uplatní zejména jeho sprejovací ventil pro rovnoměrné nanášení materiálových disperzí na senzory.

Instalace nového zařízení na RICE doplňuje stávající technologie sítotisku a aerosolového tisku (aerosol jet) a vytváří tak ucelené technologické portfolio pro aditivní realizaci elektronických struktur od vysoce miniaturních vodivých propojení s rozměry již od 10 μm po velkoplošné planární struktury pokrývající až desítky cm.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

22. 01. 2020


Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

23. 07. 2020

Letošní letní škola Homo Economicus byla ve znamení ekologicky šetrného hospodaření

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

20. 07. 2020

Jak jste zvládli nestandardní semestr? Studenti mohou vyplněním ankety pomoci univerzitě

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

10. 07. 2020