Západočeská univerzita má nového partnera v Japonsku

Spolupráce Univerzita

Japonská Kumamoto University se zařadila mezi partnerské instituce Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Smlouvu o vzájemné podpoře a spolupráci v oblasti výměn akademiků a druhou, která se týká studentských výměnných pobytů, podepsali představitelé obou univerzit v pátek 7. února. Slavnostní akt se uskutečnil v prostorách výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické, jejíž zástupci se o dojednání spolupráce zasloužili.

„Západočeská univerzita je první univerzitou v České republice, se kterou Univerzita Kumamoto uzavírá smlouvu o spolupráci,“ uvedl během setkání při příležitosti podpisu smluv viceprezident Mikio Furushima, který společně s dalšími dvěma zástupkyněmi japonské univerzity smlouvy podepsané rektorem tamní univerzity Shinji Haradou do Plzně přivezl. Na jejich základě budou obě strany usilovat o výměnu profesorů, výzkumných pracovníků a studentů.

Kumamoto je se 740 000 obyvateli třetí největší město na ostrově Kjúšú. Město, jehož dominantu tvoří stejnojmenný hrad, je známé pro své přírodní bohatství, ale také průmyslovou tradici. Své pobočky tu mají světoznámé podniky jako Mitsubishi, Honda, Sony, Fuji Film a řada dalších. Tamní univerzita vznikla v roce 1949 sloučením tří škol. Má třináct fakult a pět výzkumných center a vzdělává asi 9700 studentů.

ZČU má v Asii 39 partnerských institucí, z toho 14 v samotném Japonsku. Smlouvu o výměnách akademiků svým podpisem stvrdili prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek, smlouvu o výměnách studentů podepsala prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová. Svůj podpis k oběma dokumentům připojil také proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty Fakulty elektrotechnické Jan Michalík. Právě zástupci této fakulty se totiž o uzavření spolupráce s Univerzitou Kumamoto zasadili a smlouvy předjednali.

Po podpisu smluv zamířila delegace z Japonska v doprovodu svých plzeňských kolegů na prohlídku výzkumného centra RICE Fakulty elektrotechnické, navštívila také výstavu klauzurních prací na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní knihovnu ZČU a prohlédla si univerzitní kampus.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

11. 02. 2020


Podnikatelská soutěž Invest Day zná vítěze

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

26. 11. 2020

V mezinárodní soutěži Student Academy vyhrála cyklistická helma od studentky Sutnarky

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020