Výroční konference Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

08 September

8. září, 09:00

kampus Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň

Konference Studenti Věda

Západočeská pobočka České geografické společnosti (ČGS) ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pořádá Výroční konferenci České geografické společnosti. Uskuteční se ve dnech 8. - 10. září 2020.

Vstup: podle kategorií uvedených na webu konference
Určeno pro: odborníky v oblasti regionálního rozvoje, studenty a učitele geografie
Kontakt: Jan Kopp
Více informací na: http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.
Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost přispět k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.

Na konferenci rádi přivítáme nejen akademickou veřejnost, ale také zástupce z praxe soukromé nebo veřejné sféry, učitele a studenty. V rámci studentské části konference proběhne také celostátní soutěž bakalářských prací z oboru geografie.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference umožní účastníkům poznat město Plzeň. Mezi partnery konference patří město Plzeň, Ministerstvo životního prostředí – Oddělení udržitelného rozvoje, National Geographic Česko.

Fakulta ekonomická

Jan Kopp

08. 09. 2020, 09:00


02 October
COVID-19 Další vzdělávání Zaměstnanci

Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit?

Google Meet


Celouniverzitní

02. 10. 2020, 12:30

24 September

ateliér Tomáše Lišky, KD Peklo, sady 5. května 342/2


Celouniverzitní

24. 09. 2020, 14:00

08 October
Spolupráce Studenti Výstava

Den pracovních příležitostí na Fakultě zdravotnických studií - ZRUŠENO

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova ul.


Fakulta zdravotnických studií

08. 10. 2020, 10:00