Výroční konference Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

08 September

8. září, 09:00

kampus Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň

Konference Studenti Věda

Západočeská pobočka České geografické společnosti (ČGS) ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pořádá Výroční konferenci České geografické společnosti. Uskuteční se ve dnech 8. - 10. září 2020.

Vstup: podle kategorií uvedených na webu konference
Určeno pro: odborníky v oblasti regionálního rozvoje, studenty a učitele geografie
Kontakt: Jan Kopp
Více informací na: http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.
Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost přispět k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.

Na konferenci rádi přivítáme nejen akademickou veřejnost, ale také zástupce z praxe soukromé nebo veřejné sféry, učitele a studenty. V rámci studentské části konference proběhne také celostátní soutěž bakalářských prací z oboru geografie.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference umožní účastníkům poznat město Plzeň. Mezi partnery konference patří město Plzeň, Ministerstvo životního prostředí – Oddělení udržitelného rozvoje, National Geographic Česko.

Fakulta ekonomická

Jan Kopp

08. 09. 2020, 09:00


21 December
Přednáška Univerzita Věda

Jaderné rozjímaní s Danou Drábovou


Fakulta elektrotechnická

21. 12. 2020, 14:00

20 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

on-line


Celouniverzitní

20. 01. 2021, 10:00

01 December
Beseda Přednáška Veřejnost

Festival Cesta ženy – matky

online


Fakulta zdravotnických studií

01. 12. 2020, 09:00