Výroční konference Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

08 September

8. září, 09:00

kampus Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň

Konference Studenti Věda

Západočeská pobočka České geografické společnosti (ČGS) ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pořádá Výroční konferenci České geografické společnosti. Uskuteční se ve dnech 8. - 10. září 2020.

Vstup: podle kategorií uvedených na webu konference
Určeno pro: odborníky v oblasti regionálního rozvoje, studenty a učitele geografie
Kontakt: Jan Kopp
Více informací na: http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.
Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd má geografická komunita jedinečnou příležitost přispět k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015.

Na konferenci rádi přivítáme nejen akademickou veřejnost, ale také zástupce z praxe soukromé nebo veřejné sféry, učitele a studenty. V rámci studentské části konference proběhne také celostátní soutěž bakalářských prací z oboru geografie.

Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference umožní účastníkům poznat město Plzeň. Mezi partnery konference patří město Plzeň, Ministerstvo životního prostředí – Oddělení udržitelného rozvoje, National Geographic Česko.

Fakulta ekonomická

Jan Kopp

08. 09. 2020, 09:00


22 September

Rok jedna

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

22. 09. 2020, 00:00

13 June
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Trénink ve virtuální třídě

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

13. 06. 2020, 10:00

10 June
Univerzita Veřejnost Výstava

Grafika roku 2019 se představí v Galerii Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

10. 06. 2020, 18:00