Výzkumníci z NTC pomáhají v boji proti koronaviru

covid-19 Spolupráce Věda

Všichni dělají, co mohou, aby pomohli se zvládnutím koronavirové epidemie. Velmi účinným preventivním systémem je monitorování teploty lidského těla, a proto výzkumníci z NTC (Nové technologie - výzkumné centrum) nainstalovali 24. března termovizní kameru u vstupu do Fakulty strojní Západočeské univerzity.

„Naše termokamery byly primárně vyvinuty jako výuková pomůcka pro projekt Termovize do škol. Věříme ale, že by ve spojitosti se šířením onemocnění COVID-19 mohly pomoci s detekcí potenciálně nemocných na naší univerzitě,“ říká Jan Šroub z odboru Termomechanika technologických procesů NTC. „Vzhledem k uzavření základních a středních škol nemohou být termokamery momentálně využity pro svůj primární účel. Jednu jsme tudíž nainstalovali u vstupu do budovy, abychom nasbírali co nejvíce relevantních dat. Na jejich vyhodnocení pak budeme spolupracovat s kolegy z Fakulty aplikovaných věd,“ dodává Jan Šroub.

Termokamery umožňují bezdotykově zobrazit infračervené záření tělesa tak, aby jej bylo možné vidět na termovizních snímcích neboli termogramech.

Online měření tělesné teploty již nyní nabízí řada společností, ale nese s sebou velmi mnoho problémů. Termokamera je schopna zaznamenat teplotní změny kolem 0,05 °C. Zdá se tedy, že rozpoznat u nemocného člověka změnu teploty o velikosti 1 či 2 °C je poměrně jednoduchou záležitostí, reálně je ovšem velký problém data správně interpretovat. Do vyhodnocení vstupuje mnoho vlivů, například teplota prostředí, ze kterého člověk vstupuje do budovy.

Až výzkumníci z NTC ověří funkčnost ve skutečném provozu, nabídnou systém k dalšímu využití. Po vytvoření automatické diagnostiky je možné kamery nainstalovat v nemocnicích, úřadech a také ve školách, čímž by projekt Termovize do škol dostal další rozměr.

Galerie


Tomáš Kohlschütter a Vladislav Lang z NTC instalují termokameru

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

30. 03. 2020


Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Výstava připomíná cestovatele Jiřího Hanzelku

Absolventi Spolupráce Veřejnost

Fakulta filozofická

05. 02. 2021

Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

Celouniverzitní

23. 02. 2021