Rektor studentům: Jsem na vás pyšný

covid-19 Studenti Univerzita

Rektor ZČU Miroslav Holeček hovoří ke studentkám a studentům, kteří se během nouzového stavu nejen dále vzdělávají online, ale také se snaží v kritické situaci pomáhat ostatním. Podívejte se na video.

Video


Celouniverzitní

09. 04. 2020


Tématem výtvarné soutěže pro středoškoláky je Začátek a konec

Soutěž Studium Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (10)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 11. 2020

Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

covid-19 Transfer Univerzita

Celouniverzitní

19. 11. 2020