Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2

16 June

16. června, 13:00

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Bavila vás první část kurzu Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace? Chcete si v praxi nacvičit poznatky získané v tomto kurzu? Rádi byste se zlepšili v komunikaci nejen na vysoké škole?

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Mgr. Martin Merta, merta@rek.zcu.cz
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/vedeni-studentu-k-odpovednosti-a-samostatnosti-prostrednictvim-komunikace-2-3/

Smyslem navazujícího semináře je rozvíjet v simulovaných situacích z praxe  konkrétní dovednosti, probrané během prvního semináře. Vyzkoušíme si například sdělování konstruktivní kritiky, reagování na manipulativní a nekonkrétní kritiku, odmítání žádostí o laskavost, zvládání manipulace, prosazování oprávněných požadavků, zvládání vlastních emocí, zvládání automanipulací. Těmto tématům se budeme věnovat v teoretické rovině a potom je dále trénovat v simulacích.Celouniverzitní

Jakub Truneček

16. 06. 2020, 13:00


08 December

MS Teams

on-line


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 14:30

31 January
Soutěž Univerzita Veřejnost

Soutěž Zimní poezie

Ruské centrum, Ústav jazykové přípravy ZČU


Ústav jazykové přípravy

31. 01. 2021, 23:59

07 December
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Multimediální technika ve výuce na VŠ

Google Meet


Celouniverzitní

07. 12. 2020, 13:00