Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Katedra sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni zpracovala studii mapující potřeby, spokojenost a očekávání obyvatel Plzně v oblasti sociálních služeb podle zadání Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.
 Výsledky studie prezentovali zastupitelům a úředníkům její autoři ve středu 17. června ve Sněmovním sále plzeňské radnice. „Jde již o čtvrtou podobnou studii, kterou si nechal odbor sociálních služeb zpracovat. Věřím, že bude stejně jako ty minulé studie efektivním prvkem pro sestavování akčních plánů města Plzně v oblasti sociálních služeb na roky 2021 a 2022,“ uvedla rezortní náměstkyně primátora Eliška Bartáková.

Studie měla zjistit, zda v případě poskytovaných služeb pro cílové skupiny, jakými jsou senioři, zdravotně postižení, cizinci, osoby bez domova nebo rodiny ohrožené sociálním vyloučením, neexistují potřeby, které jsou nedostatečně saturovány, případně zcela unikají pohledu pracovníků a organizací spojených s Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

„Pro město podstatným sdělením uvedeným ve studii je, že pokud lidé sociální služby využívají, pak je hodnotí pozitivně, v drtivé většině jako výborné nebo velmi dobré. Dále je to také zjištění, že jen minimálně nejsou služby k dispozici pro ty nejpotřebnější skupiny obyvatel,“ řekla vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková.

Podle studie silnou, avšak skrytou skupinu, která tvoří téměř 21 procent obyvatel Plzně, představuje kategorie osob, které pečují o někoho z blízkých, takzvaní neformální pečovatelé. Z jejich vyjádření vyplývá, že jde o nejvíce zatíženou část populace města, která trpí nedostatkem času, je vystavena setrvalému stresu a tělesnému i psychickému vyčerpání. „Pro tuto skupinu lidí by posílení odlehčovacích služeb mohlo být výraznou úlevou. Nejde o to, aby sociální služby saturovaly celou péči této skupiny neformálně pečujících, ale aby míra zátěže získala únosnou podobu,“ doplnila Alena Hynková.

Výzkumná zpráva Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020 vznikla pod vedením šéfa katedry sociologie Jana Váně. „Společně s vyhodnocením předchozích koncepčních dokumentů, výstupů z jednání pracovních skupin a reflexí z doby nouzového stavu v kontextu s onemocnění covid-19 bude zásadním fundamentem pro tvorbu akčních plánů Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně pro nadcházející léta 2021 – 2022,“ dodala vedoucí odboru.

Galerie


Fakulta filozofická

www.plzen.eu

19. 06. 2020