Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Further Education Students Study

Z důvodu potřeby modernizovat výukový proces i posílit distanční vzdělávání jako doplňkovou formu výuky směřující k rozšíření znalostí a kompetencí studentů připravila Fakulta zdravotnických studií sérii videí se zdravotnickou tematikou, především z oblasti fyzioterapie, radiologie a zdravotnického záchranářství.

Výuková videa mají studentům zdravotnických oborů pomoci získat dovednosti požadované praxí. Jedná se o metodický materiál, který posílí nejen praktickou výuku, ale i samotný výkon profese v rámci praxí i budoucího profesního uplatnění absolventů.

„Rozhodli jsme se pro systematizaci vzdělávání studentů novými metodami výuky. Výuková videa budou sloužit nejen ke zvýšení kvality tak, aby byly co nejvíce naplněny výsledky učení, požadované u jednotlivých oborů, ale zároveň je smyslem této aktivity podporovat studenty fakulty s ohledem na možnost prohloubení jejich znalostí a kompetencí a zvýšení jejich motivace pro studium i vlastní výkon praxe,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Jednotlivá videa je možné zhlédnout na YouTube kanálu fakulty.

Aktivita byla podpořena z ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.


Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

21. 06. 2020


The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021

US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021