Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Z důvodu potřeby modernizovat výukový proces i posílit distanční vzdělávání jako doplňkovou formu výuky směřující k rozšíření znalostí a kompetencí studentů připravila Fakulta zdravotnických studií sérii videí se zdravotnickou tematikou, především z oblasti fyzioterapie, radiologie a zdravotnického záchranářství.

Výuková videa mají studentům zdravotnických oborů pomoci získat dovednosti požadované praxí. Jedná se o metodický materiál, který posílí nejen praktickou výuku, ale i samotný výkon profese v rámci praxí i budoucího profesního uplatnění absolventů.

„Rozhodli jsme se pro systematizaci vzdělávání studentů novými metodami výuky. Výuková videa budou sloužit nejen ke zvýšení kvality tak, aby byly co nejvíce naplněny výsledky učení, požadované u jednotlivých oborů, ale zároveň je smyslem této aktivity podporovat studenty fakulty s ohledem na možnost prohloubení jejich znalostí a kompetencí a zvýšení jejich motivace pro studium i vlastní výkon praxe,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Jednotlivá videa je možné zhlédnout na YouTube kanálu fakulty.

Aktivita byla podpořena z ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

21. 06. 2020


Zimní semestr se blíží. Respektujte základní hodnoty, obrací se na studenty prorektorka

COVID-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

04. 09. 2020

Univerzitní vydavatelství zve na Svět knihy Plzeň 2020

Festival Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

02. 09. 2020

Spolek Plan4all s kořeny na ZČU se stal součástí celosvětového sdružení GEO

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

02. 09. 2020