Fakulta zdravotnických studií připravila sérii edukačních videí

Další vzdělávání Studenti Studium

Z důvodu potřeby modernizovat výukový proces i posílit distanční vzdělávání jako doplňkovou formu výuky směřující k rozšíření znalostí a kompetencí studentů připravila Fakulta zdravotnických studií sérii videí se zdravotnickou tematikou, především z oblasti fyzioterapie, radiologie a zdravotnického záchranářství.

Výuková videa mají studentům zdravotnických oborů pomoci získat dovednosti požadované praxí. Jedná se o metodický materiál, který posílí nejen praktickou výuku, ale i samotný výkon profese v rámci praxí i budoucího profesního uplatnění absolventů.

„Rozhodli jsme se pro systematizaci vzdělávání studentů novými metodami výuky. Výuková videa budou sloužit nejen ke zvýšení kvality tak, aby byly co nejvíce naplněny výsledky učení, požadované u jednotlivých oborů, ale zároveň je smyslem této aktivity podporovat studenty fakulty s ohledem na možnost prohloubení jejich znalostí a kompetencí a zvýšení jejich motivace pro studium i vlastní výkon praxe,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Jednotlivá videa je možné zhlédnout na YouTube kanálu fakulty.

Aktivita byla podpořena z ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

21. 06. 2020


Amazing Business School: inovativní cesta tvorby a experimentování s novými business koncepty

Studenti Studium Úspěchy

Fakulta ekonomická

12. 11. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií

10. 11. 2020

Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020