Den pracovních příležitostí na Fakultě zdravotnických studií - ZRUŠENO

08 October

8. října, 10:00

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova ul.

Spolupráce Studenti Výstava

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je akce zrušena a uskuteční se v příznivějším termínu, pravděpodobně v první polovině roku 2021, a to v závislosti na situaci.

Určeno pro: studenty
Kontakt: Alena Lochmannová

Hledání, ať už jakékoliv, má vždy svá úskalí. O to více, jedná-li se o hledání budoucího povolání. Rozhodnout se, kde podepsat pracovní smlouvu, není nikdy jednoduché. Proto Fakulta zdravotnických studií ZČU pozvala celou řadu perspektivních zaměstnavatelů v pozici vystavovatelů a zve na již tradiční Den pracovních příležitostí.

Den pracovních příležitostí se bude konat v prostorách Fakulty zdravotnických studií ZČU. Půjde o prezentační výstavu pro studenty, kterým vystavovatelé představí možné budoucí pracovní uplatnění. Studenti tak získají jedinečnou příležitost položit správné otázky správným lidem.

„Srdečně zveme studenty všech ročníků i oborů. Akce cílí jak na studenty, kteří budoucí povolání aktuálně hledají, tak na ty, kteří si zatím jen vytvářejí představu o možnostech svého budoucího kariérního působení. Významnou devizou akce je možnost pokládat konkrétní dotazy zástupcům jednotlivých vystavovatelů, významných partnerů fakulty, a získat tak konkrétní, užitečné odpovědi," zve na akci děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

08. 10. 2020, 10:00


19 November
Seminář Věda Zaměstnanci

Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

on-line


Projektové centrum

19. 11. 2020, 09:30

27 November
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi

Google Meet


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 08:30

30 November
Další vzdělávání Konference Studenti

10. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE

online


Fakulta pedagogická

30. 11. 2020, 00:00