Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

17 September

17. září, 08:30

FN Plzeň Lochotín, Aula chirurgických oborů FN Lochotín vchod C, 2. PP Alej svobody 80

Další vzdělávání Konference Studenti

11. ročník kongresu ošetřovatelství a porodní asistence s mezinárodní účastí se bude konat od 8:30 do 16:00 hodin ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

Určeno pro: studenti, sestry, nelékařští pracovníci
Kontakt: suchano@kos.zcu.cz
Více informací na: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/

Konferenci pořádají katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, FN Plzeň, Česká asociace sester a Česká konfederace porodních asistentek. Podtitul letošního ročníku zní Nursing Now.
Konference je určena pro studenty oboru Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry, porodní asistentky, ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky a osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky.

Více informací naleznete na webu konference.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

17. 09. 2020, 08:30


19 November
Studenti Studium

Webináře pro studenty Bc. a NMgr. studia Fakulty elektrotechnické

online


Fakulta elektrotechnická

19. 11. 2020, 12:00

19 October
Další vzdělávání Zaměstnanci

Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

19. 10. 2020, 10:00

23 October
Seminář Věda Zaměstnanci

Šest let hodnocení vědy a výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

online


Celouniverzitní

23. 10. 2020, 12:30