Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

17 September

17. září, 08:30

FN Plzeň Lochotín, Aula chirurgických oborů FN Lochotín vchod C, 2. PP Alej svobody 80

Další vzdělávání Konference Studenti

11. ročník kongresu ošetřovatelství a porodní asistence s mezinárodní účastí se bude konat od 8:30 do 16:00 hodin ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

Určeno pro: studenti, sestry, nelékařští pracovníci
Kontakt: suchano@kos.zcu.cz
Více informací na: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/

Konferenci pořádají katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, FN Plzeň, Česká asociace sester a Česká konfederace porodních asistentek. Podtitul letošního ročníku zní Nursing Now.
Konference je určena pro studenty oboru Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry, porodní asistentky, ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky a osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky.

Více informací naleznete na webu konference.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

17. 09. 2020, 08:30


23 April
Studenti Studium Věda

Studentská odborná soutěž SVOČ 2021


Fakulta elektrotechnická

23. 04. 2021, 09:00

13 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle

Google Meet


Celouniverzitní

13. 01. 2021, 09:00

31 January
Soutěž Univerzita Veřejnost

Soutěž Zimní poezie

Ruské centrum, Ústav jazykové přípravy ZČU


Ústav jazykové přípravy

31. 01. 2021, 23:59