Fakulta elektrotechnická navázala spolupráci s výrobcem sportovních trenažérů JOFO sport

Spolupráce Sport Univerzita

Cílem spolupráce je rozšířit funkcionalitu basketbalového trenažéru CHARLIE 2, který má disponovat nejen bezchybnou a mechanickou funkčností, ale zároveň umožnit uživatelům vzdáleně porovnávat své sportovní výsledky, jak to známe z různých elektronických her.

To však zdaleka není vše, vysokou přidanou hodnotu v podobě úspory tréninkových časů přinese trenažér i sportovním klubům. Zároveň tím dostanou do ruky silnou zbraň i trenéři, kteří budou moci snadno analyzovat schopnosti svých svěřenců a přesněji cílit na jejich tréninkový program a sportovní rozvoj.

V neposlední řadě pak budou mít všichni uživatelé možnost ke svým sportovním výsledkům, dosaženým na basketbalovém trenažeru, přidat i videa z průběhu jejich získávání. Tyto výsledky včetně zmíněných videí si pak bude moci na internetu prohlédnout kdokoliv. Rýsuje se zde velmi slibná dlouhodobá spolupráce, která má za cíl realizaci po všech stránkách jedinečného produktu – basketbalového trenažeru prvotřídní světové úrovně.

V současné době je trenažér k dispozici na katedře tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní pro studenty i zaměstnance Západočeské univerzity

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

09. 09. 2020


Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

26. 08. 2020

Spolek Plan4all s kořeny na ZČU se stal součástí celosvětového sdružení GEO

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

02. 09. 2020

Po prázdninách jsou opět připravené kurzy pro zaměstnance

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 09. 2020