Fakulta elektrotechnická navázala spolupráci s výrobcem sportovních trenažérů JOFO sport

Cooperation Sport University

Cílem spolupráce je rozšířit funkcionalitu basketbalového trenažéru CHARLIE 2, který má disponovat nejen bezchybnou a mechanickou funkčností, ale zároveň umožnit uživatelům vzdáleně porovnávat své sportovní výsledky, jak to známe z různých elektronických her.

To však zdaleka není vše, vysokou přidanou hodnotu v podobě úspory tréninkových časů přinese trenažér i sportovním klubům. Zároveň tím dostanou do ruky silnou zbraň i trenéři, kteří budou moci snadno analyzovat schopnosti svých svěřenců a přesněji cílit na jejich tréninkový program a sportovní rozvoj.

V neposlední řadě pak budou mít všichni uživatelé možnost ke svým sportovním výsledkům, dosaženým na basketbalovém trenažeru, přidat i videa z průběhu jejich získávání. Tyto výsledky včetně zmíněných videí si pak bude moci na internetu prohlédnout kdokoliv. Rýsuje se zde velmi slibná dlouhodobá spolupráce, která má za cíl realizaci po všech stránkách jedinečného produktu – basketbalového trenažeru prvotřídní světové úrovně.

V současné době je trenažér k dispozici na katedře tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní pro studenty i zaměstnance Západočeské univerzity

Gallery


Faculty of Electrical Engineering

Iveta Pangrácová

09. 09. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021