Křest knihy Frank Wenig - novinář, spisovatel a spolupracovník Josefa Skupy

17 September

17. září, 17:00

Muzeum jižního Plzeňska, zámek Hradiště, Blovice

Beseda Studenti Zaměstnanci

Dovolujeme si vás pozvat na křest knihy Frank Wenig - novinář, spisovatel a spolupracovník Josefa Skupy.

Určeno pro: veřejnost

Autorka Jitka Bílková z Fakulty filozofické ZČU v knize představuje významnou osobnost, jež byla několik desetiletí nedílnou a výraznou součástí nejen plzeňského kulturního života. Frank Wenig byl spisovatelem, který podstatnou měrou spoluformoval charakter loutkových postav Spejbla a Hurvínka, autorem desítek divadelních her, knih, rozhlasových pořadů, stovek novinových článků, redaktorem několika novin.

Blovice nebyly pro křest knihy vybrány náhodou, ale díky vazbám osobností, zmiňovaných v knize: na léto sem zajížděl Wenigův přítel Josef Skupa, k Blovicím či oblasti jižního Plzeňska měli vztah také další Wenigovi přátelé, například Bohumil Krs, Josef Hodek nebo Václav Valenta-Alfa, za nímž Wenig do Blovic jezdíval; V. Valenta-Alfa byl rovněž Wenigovým kolegou v časopise Mladá stráž i spoluautorem hry Hrdina Feďka. Ani autorka knihy není Blovickým neznámá – na zámku Hradiště přednesla několik přednášek a její pojednání o hře Hrdina Feďka a spolupráci F. Weniga s V. Valentou-Alfou vyšlo ve sborníku Muzea.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

17. 09. 2020, 17:00


10 November
covid-19 Seminář Zaměstnanci

Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit?

Google Meet


Celouniverzitní

10. 11. 2020, 10:30

19 October
Další vzdělávání Zaměstnanci

Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

19. 10. 2020, 10:00

13 November
Festival Spolupráce Veřejnost

Posviť si na budoucnost

online


Celouniverzitní

13. 11. 2020, 08:30