Křest knihy Frank Wenig - novinář, spisovatel a spolupracovník Josefa Skupy

17 September

17. září, 17:00

Muzeum jižního Plzeňska, zámek Hradiště, Blovice

Talk Students Employees

Dovolujeme si vás pozvat na křest knihy Frank Wenig - novinář, spisovatel a spolupracovník Josefa Skupy.

Intended for: veřejnost

Autorka Jitka Bílková z Fakulty filozofické ZČU v knize představuje významnou osobnost, jež byla několik desetiletí nedílnou a výraznou součástí nejen plzeňského kulturního života. Frank Wenig byl spisovatelem, který podstatnou měrou spoluformoval charakter loutkových postav Spejbla a Hurvínka, autorem desítek divadelních her, knih, rozhlasových pořadů, stovek novinových článků, redaktorem několika novin.

Blovice nebyly pro křest knihy vybrány náhodou, ale díky vazbám osobností, zmiňovaných v knize: na léto sem zajížděl Wenigův přítel Josef Skupa, k Blovicím či oblasti jižního Plzeňska měli vztah také další Wenigovi přátelé, například Bohumil Krs, Josef Hodek nebo Václav Valenta-Alfa, za nímž Wenig do Blovic jezdíval; V. Valenta-Alfa byl rovněž Wenigovým kolegou v časopise Mladá stráž i spoluautorem hry Hrdina Feďka. Ani autorka knihy není Blovickým neznámá – na zámku Hradiště přednesla několik přednášek a její pojednání o hře Hrdina Feďka a spolupráci F. Weniga s V. Valentou-Alfou vyšlo ve sborníku Muzea.

Gallery


Faculty of Arts

Naděžda Hlaváčková

17. 09. 2020, 17:00


16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00

26 May
Students Public Employees

English Conversation Club

online - Zoom


University-wide

26. 05. 2021, 18:00

25 May
Students Public Employees

Faces and Places Across the United States - South Dakota

Facebook Live


University-wide

25. 05. 2021, 17:00

16 June
Concert University Public

Final concert of the academic year 2020/2021

St. Bartholomew´s cathedral, Pilsen


University-wide

16. 06. 2021, 19:00