Přehled vyučovacích metod na VŠ

12 October

12. října, 09:00

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Stává se vám, že si studenti nepamatují to, co již bylo probráno? Zajímá vás, jak provádět se studenty opakování, při kterém neřeknete ani slovo? Přemýšlíte o tom, kolik jsou si studenti schopni odnést z jedné přednášky? Přijďte si vyzkoušet neznámé i známé vyučovací metody pro vysokou školu.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-001/

Podíváme se na to, jak funguje proces získávání dovedností a co jako učitelé můžeme dělat pro to, aby studenti skutečně uměli používat to, co jsme je učili. Zažijeme několik metod aktivního učení a budeme společně přemýšlet o tom, jak je možné jejich principy využít v praxi. Podíváme se na to, jak můžeme opakovat látku tak, aby byli aktivní pouze studenti.

Kurz je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

12. 10. 2020, 09:00


08 December

MS Teams

on-line


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 14:30

14 December
Studenti Studium Veřejnost

Webinář FEL pro uchazeče o studium


Fakulta elektrotechnická

14. 12. 2020, 16:00

20 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

on-line


Celouniverzitní

20. 01. 2021, 10:00