Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

19 November

19. listopadu, 09:30

on-line

Seminář Věda Zaměstnanci

Uvažujete o podání projektu v programu Horizont 2020/Horizont Evropa? Potřebujete přehledné informace o finančním a administrativním řízení projektů?

Zúčastněte se webináře pořádaného Projektovým centrem ZČU ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR!

Vstup: volný, na základě registrace
Určeno pro: akademičtí, výzkumní i technicko-hospodářští pracovníci a pracovnice ZČU
Kontakt: Dagmar Vokounová Franzeová, franzeov@rek.zcu.cz
Více informací na: https://old.zcu.cz/pracoviste/pc/index.html

Webinář je další ze série školení věnovaných psaní evropských komunitárních projektů. Tematicky navazuje na akci Jak psát implementaci v projektech Horizont 2020 a Horizont Evropa, která proběhla 19. října 2020.

Od přednášejících zazní praktické informace k podávání návrhu projektu, hodnocení, implementaci i auditům. Část programu bude věnována i právním aspektům přípravy a realizace projektů a v neposlední řadě bude webinář zaměřen na finanční aspekty přípravy a realizace projektů (příprava rozpočtu, rozpočtové kategorie a vykazování nákladů).

Přihlášky zasílejte nejpozději 18. listopadu 2020 prostřednictvím registračního formuláře.

Událost je rovněž na facebooku Projektového centra ZČU.

Projektové centrum

Lucie Benešová

19. 11. 2020, 09:30


23 November
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

Google Meet


Celouniverzitní

23. 11. 2020, 09:00

19 November
Absolventi Studenti Veřejnost

ARABFEST Praha

online


Celouniverzitní

19. 11. 2020, 01:00

21 October

MS Teams


Celouniverzitní

21. 10. 2020, 15:00