Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

19 November

19. listopadu, 09:30

on-line

Seminar Science Employees

Uvažujete o podání projektu v programu Horizont 2020/Horizont Evropa? Potřebujete přehledné informace o finančním a administrativním řízení projektů?

Zúčastněte se webináře pořádaného Projektovým centrem ZČU ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR!

Enter: volný, na základě registrace
Intended for: akademičtí, výzkumní i technicko-hospodářští pracovníci a pracovnice ZČU
Kontakt: Dagmar Vokounová Franzeová, franzeov@rek.zcu.cz
More information at https://old.zcu.cz/pracoviste/pc/index.html

Webinář je další ze série školení věnovaných psaní evropských komunitárních projektů. Tematicky navazuje na akci Jak psát implementaci v projektech Horizont 2020 a Horizont Evropa, která proběhla 19. října 2020.

Od přednášejících zazní praktické informace k podávání návrhu projektu, hodnocení, implementaci i auditům. Část programu bude věnována i právním aspektům přípravy a realizace projektů a v neposlední řadě bude webinář zaměřen na finanční aspekty přípravy a realizace projektů (příprava rozpočtu, rozpočtové kategorie a vykazování nákladů).

Přihlášky zasílejte nejpozději 18. listopadu 2020 prostřednictvím registračního formuláře.

Událost je rovněž na facebooku Projektového centra ZČU.

Project Centre

Lucie Benešová

19. 11. 2020, 09:30


16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00

16 June
Concert University Public

Final concert of the academic year 2020/2021

St. Bartholomew´s cathedral, Pilsen


University-wide

16. 06. 2021, 19:00