Webináře pro studenty Bc. a NMgr. studia Fakulty elektrotechnické

19 November

19. listopadu, 12:00

online

Studenti Studium

Srdečně zveme studenty Fakulty elektrotechnické na online webináře, týkající se studijních záležitostí, které jsme připravili společně s děkanem fakulty Zdeňkem Peroutkou.

Určeno pro: studenty

Při webinářích budeme zodpovídat dotazy ohledně distanční výuky. Budeme hovořit o průběhu studia, o způsobech plnění studijních povinností a zároveň bychom velice rádi znali i zkušenosti studentů, připomínky a náměty k distanční výuce v současné nelehké situaci.

Nebojte se nám proto napsat na adresu pangraci@fel.zcu.cz vaše postřehy a dotazy, a to do 17. listopadu 2020.

Webináře se uskuteční:

Na setkání se těší

Roman Pechánek,  proděkan pro vzdělávací činnost

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

19. 11. 2020, 12:00


03 March
Studium Veřejnost

Online vysílání pro uchazeče o studium na Fakultě aplikovaných věd

online - Facebook událost


Fakulta aplikovaných věd

03. 03. 2021, 15:00

03 February
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

03. 02. 2021, 16:40

15 January
Další vzdělávání Studenti Univerzita

Jak připravit projekt do interního grantového programu IDEG

online


Celouniverzitní

15. 01. 2021, 11:00