Webináře pro studenty Bc. a NMgr. studia Fakulty elektrotechnické

19 November

19. listopadu, 12:00

online

Studenti Studium

Srdečně zveme studenty Fakulty elektrotechnické na online webináře, týkající se studijních záležitostí, které jsme připravili společně s děkanem fakulty Zdeňkem Peroutkou.

Určeno pro: studenty

Při webinářích budeme zodpovídat dotazy ohledně distanční výuky. Budeme hovořit o průběhu studia, o způsobech plnění studijních povinností a zároveň bychom velice rádi znali i zkušenosti studentů, připomínky a náměty k distanční výuce v současné nelehké situaci.

Nebojte se nám proto napsat na adresu pangraci@fel.zcu.cz vaše postřehy a dotazy, a to do 17. listopadu 2020.

Webináře se uskuteční:

Na setkání se těší

Roman Pechánek,  proděkan pro vzdělávací činnost

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

19. 11. 2020, 12:00


30 November
Další vzdělávání Konference Studenti

10. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE

online


Fakulta pedagogická

30. 11. 2020, 00:00

17 March
Další vzdělávání Studenti Univerzita

Veletrh Kariéra ve zdravotnictví

Fakulta zdravotnických studií, Husova 664/11, Plzeň


Fakulta zdravotnických studií

17. 03. 2021, 10:00

13 November
Festival Spolupráce Veřejnost

International Road Movie Festival online


Celouniverzitní

13. 11. 2020, 19:00