Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Americké centrum US Point, které je součástí Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni, chce žákům základních i středních škol po dobu koronavirové epidemie pomoci s angličtinou. Nabízí jim online konzultace nebo konverzační klub. Své služby poskytuje také učitelům, kteří chtějí poradit s online výukou.

„Protože je v důsledku mimořádných opatření náš program značně omezen, rozhodli jsme se podpořit žáky, studenty a učitele formou online konzultací a konverzací,“ říká vedoucí US Pointu Daniela Lukavská. Dodává, že vše mohou zájemci využívat zcela zdarma.

Pomoc s angličtinou

V pracovních dnech kromě úterý si žáci 1. i 2. stupně základních škol nebo středoškoláci mohou vybrat čas, který jim vyhovuje, a absolvovat až třicetiminutovou individuální konzultaci. Svůj termín si zarezervují na webových stránkách US Pointu, kde také najdou další instrukce a potřebné informace. „Ideální je, když nám žáci na začátku konzultace pošlou naskenované nebo vyfocené cvičení, se kterým potřebují poradit, a dané jazykové téma pak vysvětlíme a společně procvičíme,“ popisuje Daniela Lukavská, která online konzultace vede.

Konverzační klub

Podobným způsobem funguje také konverzační klub. Ten je určen nejen pro žáky, ale i pro dospělé. Stačí si jen zvolit jednu ze šesti nabízených úrovní a podle rozvrhu se připojit ke konverzaci na platformě Zoom. Úrovně konverzačních klubů i rozvrh zájemci najdou na webu US Pointu.

Pomoc pro učitele s online výukou všech stupňů

Učitelům, kteří hledají rady či inspiraci, jak vést online výuku ve svých třídách, poradí  lektorka Ústavu jazykové přípravy a specialistka na využívání moderních technologií ve výuce Tereza Havránková. K dispozici jim je každou středu večer na platformě Zoom. Poradí například, jak vyučovací hodinu koncipovat, jaké typy úloh při výuce na dálku používat nebo jak žáky motivovat.

Veškeré informace zájemci získají na webových stránkách Amerického centra US Point.Ústav jazykové přípravy

Šárka Stará

13. 11. 2020


Tři součásti ZČU byly v rámci mezinárodní evaluace hodnoceny jako excelentní

Univerzita Úspěchy Věda

Celouniverzitní

23. 02. 2021

Studenti se můžou hlásit na multimediální seminář o otevření hranice v roce 1989/1990

Seminář Studenti Studium

Celouniverzitní

26. 02. 2021

Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021