Metoda CLIL – cizojazyčná výuka nejazykového předmětu

26 November

26. listopadu, 16:00

on-line

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Potřebujete, aby vaši studenti  lépe zvládali práci s cizojazyčnými zdroji? Zajímá vás, jak propojit výuku vašeho předmětu a cizího jazyka?
Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/metoda-clil-cizojazycna-vyuka-nejazykoveho-predmetu-2/

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) stojí na smysluplném propojení odborného předmětu a cizího jazyka. Kurz vás seznámí s principy této metody. Dozvíte se, jak efektivně využít cizojazyčné zdroje pro výuku vašich předmětů a jaké strategie a formy výuky zvolit, aby byla implementace cizího jazyka do odborného předmětu přínosem.

Kurz je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

26. 11. 2020, 16:00


20 October

MS Teams


Celouniverzitní

20. 10. 2020, 14:30

13 November
Festival Spolupráce Veřejnost

Posviť si na budoucnost

online


Celouniverzitní

13. 11. 2020, 08:30

19 November
Seminář Věda Zaměstnanci

Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

on-line


Projektové centrum

19. 11. 2020, 09:30