Metoda CLIL – cizojazyčná výuka nejazykového předmětu

26 November

26. listopadu, 16:00

on-line

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Potřebujete, aby vaši studenti  lépe zvládali práci s cizojazyčnými zdroji? Zajímá vás, jak propojit výuku vašeho předmětu a cizího jazyka?
Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/metoda-clil-cizojazycna-vyuka-nejazykoveho-predmetu-2/

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) stojí na smysluplném propojení odborného předmětu a cizího jazyka. Kurz vás seznámí s principy této metody. Dozvíte se, jak efektivně využít cizojazyčné zdroje pro výuku vašich předmětů a jaké strategie a formy výuky zvolit, aby byla implementace cizího jazyka do odborného předmětu přínosem.

Kurz je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

26. 11. 2020, 16:00


12 May
Další vzdělávání Zaměstnanci

Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

on-line


Celouniverzitní

12. 05. 2021, 09:00

24 March
Studenti Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

24. 03. 2021, 16:40

20 May

Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

on-line


Celouniverzitní

20. 05. 2021, 09:00