Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

23 November

23. listopadu, 09:00

Google Meet

Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Zajímá vás, jak fungují naše smysly a pracovní i dlouhodobá paměť? A jak je využít pro multimediální učení? Na kurzu Ludvíka Egera z Fakulty ekonomické se dozvíte, jak učinit prezenční i distanční vyučování zajímavější.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/efektivni-design-studijnich-materialu-podle-principu-multimedialniho-uceni-2/

Kurz poradí, jak inovovat prezentace a studijní materiály podle principů multimediálního učení, ke kterému dochází, když budujeme mentální struktury ze slov, obrazů, zvuku a videa. Jeho účelem je stručně informovat o tom, jak naše smysly fungují a jak se při smyslovém vnímání uplatňuje pracovní i dlouhodobá paměť, a seznámit tak účastníky s principy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Kurz proběhne on-line na platformě Google Meet.

Kurz ze zdarma po předchozím přihlášení.Celouniverzitní

Jakub Truneček

23. 11. 2020, 09:00


12 October
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Přehled vyučovacích metod na VŠ

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

12. 10. 2020, 09:00

26 November
Konference Studenti Věda

6. studentská vědecká konferenci FZS

online


Fakulta zdravotnických studií

26. 11. 2020, 08:30

10 November

on-line


Celouniverzitní

10. 11. 2020, 14:30