Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

23 November

23. listopadu, 09:00

Google Meet

Further Education Seminar Employees

Zajímá vás, jak fungují naše smysly a pracovní i dlouhodobá paměť? A jak je využít pro multimediální učení? Na kurzu Ludvíka Egera z Fakulty ekonomické se dozvíte, jak učinit prezenční i distanční vyučování zajímavější.

Enter: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
More information at https://czv.zcu.cz/Kurz/efektivni-design-studijnich-materialu-podle-principu-multimedialniho-uceni-2/

Kurz poradí, jak inovovat prezentace a studijní materiály podle principů multimediálního učení, ke kterému dochází, když budujeme mentální struktury ze slov, obrazů, zvuku a videa. Jeho účelem je stručně informovat o tom, jak naše smysly fungují a jak se při smyslovém vnímání uplatňuje pracovní i dlouhodobá paměť, a seznámit tak účastníky s principy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Kurz proběhne on-line na platformě Google Meet.

Kurz ze zdarma po předchozím přihlášení.University-wide

Jakub Truneček

23. 11. 2020, 09:00


16 June
Concert University Public

Final concert of the academic year 2020/2021

St. Bartholomew´s cathedral, Pilsen


University-wide

16. 06. 2021, 19:00

16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00