Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

V pátek 20. listopadu se uskuteční online konference, která bude mapovat výzkum probíhající v uplynulých dvou letech díky projektu Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR.
Online konferenci s názvem Proměna vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0 můžete sledovat od 9:15 do 17:00 na YouTube kanálu. Jejím cílem je shrnout výsledky průzkumů a návrhy na možné úpravy studijních programů v oblasti strojírenství, učitelství a zdravotnictví v návaznosti na jednotlivé prvky uplatnitelné ve světě 4.0.

Na projektu se kromě Fakulty strojní, která je hlavním řešitelem projektu, podílely ještě Fakulta pedagogická a Fakulta zdravotnických studií, kterých se v rámci univerzity jednotlivé oblasti týkají, a spolupracovali také zástupci průmyslových podniků a institucí, s nimiž daná problematika přímo souvisí. Výstupy projektu reflektují také jednotlivé požadavky na jednotlivé profese, které například u zdravotních sester přímo definuje zákon a v případě strojařů je definují požadavky průmyslové praxe.

Nedílnou součástí projektu je také mapování očekávání studentů, nemocnic, škol i samotné univerzity. Na sběru těchto dat spolupracovala katedra sociologie Fakulty filozofické.  „Musíme se dívat dopředu, dotazníky jsou proto koncipované s ohledem na to, že současní studenti se do praxe dostanou přibližně za pět let,“ vysvětluje Milan Edl, děkan Fakulty strojní a hlavní řešitel celého projektu. Toto mapování probíhá v rámci Plzeňského kraje, ale jeho výstupy by měly být aplikovatelné i do ostatních regionů.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

18. 11. 2020


Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021

RICE dalo podobu inteligentním průmyslovým systémům budoucnosti

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

16. 02. 2021

Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021