Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Alumni Conference Cooperation

V pátek 20. listopadu se uskuteční online konference, která bude mapovat výzkum probíhající v uplynulých dvou letech díky projektu Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR.
Online konferenci s názvem Proměna vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0 můžete sledovat od 9:15 do 17:00 na YouTube kanálu. Jejím cílem je shrnout výsledky průzkumů a návrhy na možné úpravy studijních programů v oblasti strojírenství, učitelství a zdravotnictví v návaznosti na jednotlivé prvky uplatnitelné ve světě 4.0.

Na projektu se kromě Fakulty strojní, která je hlavním řešitelem projektu, podílely ještě Fakulta pedagogická a Fakulta zdravotnických studií, kterých se v rámci univerzity jednotlivé oblasti týkají, a spolupracovali také zástupci průmyslových podniků a institucí, s nimiž daná problematika přímo souvisí. Výstupy projektu reflektují také jednotlivé požadavky na jednotlivé profese, které například u zdravotních sester přímo definuje zákon a v případě strojařů je definují požadavky průmyslové praxe.

Nedílnou součástí projektu je také mapování očekávání studentů, nemocnic, škol i samotné univerzity. Na sběru těchto dat spolupracovala katedra sociologie Fakulty filozofické.  „Musíme se dívat dopředu, dotazníky jsou proto koncipované s ohledem na to, že současní studenti se do praxe dostanou přibližně za pět let,“ vysvětluje Milan Edl, děkan Fakulty strojní a hlavní řešitel celého projektu. Toto mapování probíhá v rámci Plzeňského kraje, ale jeho výstupy by měly být aplikovatelné i do ostatních regionů.

Gallery


Faculty of Mechanical Engineering

Eva Krauzová

18. 11. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021