Ruské centrum spolukoordinuje kurz Transformace ruského jazyka v on-line prostředí: nejlepší praxe

Další vzdělávání Seminář Spolupráce

Fond Russkij mir a Státní institut ruského jazyka Puškina v Moskvě organizují pro české učitele ruského jazyka kurz zvyšování kvalifikace.

Téma kurzu je v současné situaci více než aktuální. V on-line seminářích se mohou učitelé seznámit se zajímavými metodami a přístupy učení, získají rady a zkušenosti, které mohou okamžitě využít v praxi a udělat distanční hodiny ruštiny zajímavější a efektivnější. Možnost účastnit se těchto kurzů získali čeští učitelé díky podpoře Fondu Russkij mir. Semináře vedou zkušení lektoři Státního institutu ruského jazyka Puškina. Kurzy budou probíhat do 18. prosince 2020, jejich koordinátory pro české rusisty jsou pracovníci Ruských center Fondu Russkij mir v Plzni a v Brně. Na semináře se přihlásilo 22 učitelů.

Ruské centrum Západočeské univerzity v Plzni pořádalo v listopadu a prosinci samostatně také sérii on-line seminářů k základům distančního vzdělávání pro učitele ruštiny ZŠ a SŠ z Plzně a Plzeňského kraje. Účastníci chválili hlavně obsah a odbornou úroveň seminářů. Ruské centrum v Plzni plánuje pokračování on-line vzdělávání učitelů i v novém roce.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Vlasta Klausová, vedoucí Ruského centra

11. 12. 2020


Desatero správného psaní (8, 9)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 01. 2021

Desátý ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE se povedl

Konference Studenti Studium

Fakulta pedagogická

15. 12. 2020

Západočeská univerzita pomáhá očkovacím centrům

Absolventi covid-19 Tisková zpráva

Centrum informatizace a výpočetní techniky

21. 01. 2021