Motivace studentů na vysoké škole

13 January

13. ledna, 13:00

Google Meet

Další vzdělávání Zaměstnanci

Trápí vás nízká motivace vašich studentů? Chcete se naučit předcházet demotivaci? Zveme vás na kurz o motivaci nejen na vysoké škole.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/motivace-studentu-na-vysoke-skole/

Vysoká studijní neúspěšnost trápí většinu kateder a jedním z faktorů, který ji ovlivňuje, je odhodlání studentů školu dokončit. Motivace je královskou disciplínou vedení a ovlivňování lidí. Je trvanlivější alternativou ke stimulaci a důstojnou alternativou k manipulaci a jiným násilným nástrojům. Výukový program sleduje dvě zásadní linie. Zabývá se příčinami motivace a demotivace studentů na vysoké škole. Umožní nám pochopit, že demotivace často pramení z pouhých nedorozumění a vztahových poruch. A zároveň ukáže univerzální nástroj motivace, který platí pro všechny lidi bez rozdílu, totiž nutnost chovat se ke každému jinak, v souladu s jeho zájmy a osobností. Nabídne jednoduchý způsob, jak pochopit lidské motivy, a konkrétní návody, jak na lidi působit podle jejich zájmů a osobností.

Kurz Motivace studentů na vysoké škole je zdarma po předchozím přihlášení.Celouniverzitní

Jakub Truneček

13. 01. 2021, 13:00


16 April

on-line


Celouniverzitní

16. 04. 2021, 10:00

15 March
Studium Univerzita Veřejnost

On-line setkání s děkanem a vedením Fakulty elektrotechnické

YouTube FEL


Fakulta elektrotechnická

15. 03. 2021, 16:00

30 April
Soutěž Studenti Veřejnost

ARS POETICA - Puškinův památník 2021

online


Ústav jazykové přípravy

30. 04. 2021, 17:00