Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů

18 February

18. února, 09:00

on-line

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Zajímá vás stav vysokých škol? Trápí vás vysoká propadovost studentů? Víte, na čem všem záleží jejich úspěšnost? Zveme vás na kurz Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-008/

Problematika studijní neúspěšnosti začala být vnímána jako důležité téma jak ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ze strany individuálních vysokých škol a fakult. Řada opatření na podporu studijní úspěšnosti už byla přijata, řada faktorů ale často zůstává opomíjena. Tento kurz se zaměří právě na některé méně diskutované fenomény, které mají na pokračování studentů ve studiu silný vliv. Hlavní důraz bude kladen na význam sociální a akademické integrace ve vysokoškolském prostředí v kontextu masifikovaného vysokého školství a proměňující se populace studentů.Celouniverzitní

Jakub Truneček

18. 02. 2021, 09:00


14 December
Studenti Studium Veřejnost

Webinář FEL pro uchazeče o studium


Fakulta elektrotechnická

14. 12. 2020, 16:00

27 January
Studium Univerzita Veřejnost

Online Den otevřených dveří ZČU - 27. ledna

online


Celouniverzitní

27. 01. 2021, 09:00

08 February
Studenti Studium

Webinář pro studenty Fakulty elektrotechnické

Google meet


Fakulta elektrotechnická

08. 02. 2021, 16:00