Jak správně sestavit test pro studenty?

24 February

24. února, 09:00

on-line

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Chcete vytvářet lepší testy? Rádi byste se orientovali v jednotlivých typech testů? A víte, jak vypadá cyklus přípravy testu? Zveme vás na kurz Jak správně sestavit test pro studenty?

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-010/

Během kurzu Jany Vejvodové z Fakulty pedagogické ZČU se seznámíte se s různými druhy testů. Poznáte jednotlivé typy testových položek, jejich výhody a nevýhody (dichotomické otázky ano-ne, pravda-lež, otázky s výběrem odpovědi, otázky s krátkou tvořenou odpovědí, otázky přiřazovací, otázky doplňovací, otázky s dlouhou tvořenou odpovědí aj.). Získáte dovednost jednotlivé testové položky správně vytvářet a vyhnout se nejčastějším chybám. K jednotlivým typům otázek bude v kurzu uvedeno dostatečné množství vhodných i chybných příkladů, a to z nejrůznějších disciplín. Seznámíte se s jednotlivými fázemi cyklu přípravy testu.
Celouniverzitní

Jakub Truneček

24. 02. 2021, 09:00


13 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Zvládání konfliktů se studenty na vysoké škole

Google Meet


Celouniverzitní

13. 01. 2021, 09:00

10 December
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Přehled vyučovacích metod na VŠ

on-line


Celouniverzitní

10. 12. 2020, 09:00

14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00