Tvorba pracovních listů a úkolů za pomoci nástrojů na Internetu

04 February

4. února, 11:00

online

Seminar Public Employees

Seminář o distančním vyučování pro vyučující ruštiny.

Enter: zdarma
Intended for: vyučujicí ruštiny
Kontakt: Varvara Golovatina
More information at https://forms.gle/pxBwbHDzXtUskw4n7

V únoru a březnu organizuje Ruské centrum semináře a konzultace o distančním vyučování a využití ICT na hodinách ruského jazyka. Zveme k účasti vás, vaše kolegy a studenty. Semináře probíhají v ruštině, online na platformě Google Meet.
První seminář "Tvorba pracovních listů a úkolů za pomoci nástrojů na internetu" povede lektorka - metodik Ruského centra, vyučující ruštiny, spoluautorka učebnic ruštiny, kandidátka filologických věd Varvara Golovatina.
K účastni na akci je nutná registrace.

Institute of Applied Language Studies

Varvara Golovatina

04. 02. 2021, 11:00