Děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl byl zvolen prezidentem sdružení Czech Smart City Cluster

Cooperation Press Release University

V čele sdružení Czech Smart City Cluster (CSSC), které v České republice propojuje firmy, města a obce, státní správu a další instituce s cílem zavádět koncept takzvaných chytrých měst, stojí od roku 2021 Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Jeho vizí je podpora partnerství s akademickou sférou, spolupráce se zahraničím a rozvoj myšlenky Smart City v České republice.

Milana Edla zvolil prezidentem výkonný výbor sdružení. „Jeden směr rozvoje vidím v těsnějším spojení měst a obcí s podnikatelským sektorem zaměřeným na smart řešení, druhý směr představuje spolupráce s podobně orientovanými sdruženími v zahraničí,“ přibližuje své představy o směřování CSSC Milan Edl.

Členem CSSC je od roku 2017 také Západočeská univerzita. Odborníci ZČU spolupracují s průmyslovými podniky, firmami i samosprávou, jsou například zapojeni do projektů města Plzně v oblasti Smart Cities. Aktivitám zaměřeným na chytrá řešení se experti ZČU věnují v rámci celouniverzitního projektu SmartCAMPUS ZČU.

CSCC sdružuje v současné době 43 členů, a vytváří tak jedinečné partnerství mezi firmami, samosprávou, akademickou sférou, státní správou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Členové CSCC se soustředí na integrace inteligentních technologií, například v oblastech energetiky, inteligentních budov, dopravy a informačních a komunikačních technologií. Do spolupráce na projektech se zapojují firmy, školy, neziskové organizace, ale také celá města. Právě napomoci budování měst, v nichž chytrá řešení usnadňují a urychlují udržitelný hospodářský růst a zlepšují kvalitu života občanů, je jedním z cílů CSCC.

Hlavními nástroji podpory CSCC jsou transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce, společný rozvoj know-how v oblasti společenských, technických i ekonomických řešení a popularizace konceptu Smart Cities. CSCC také nabízí bezplatnou metodickou, právní, finanční a odbornou podporu. Dále se snaží stimulovat investice a inovace v zapojených městech a regionech a dosáhnout základních ekonomických a environmentální cílů myšlenky Smart Cities.

Milan Edl vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU. Je docentem v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2014 zastává post děkana Fakulty strojní ZČU. Aktivně působí jako hostující profesor na zahraničních univerzitách a je také členem vědeckých rad několika fakult v ČR i na Slovensku. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Je garantem připravovaného studijního programu Inteligentní výrobní systémy na Fakultě strojní ZČU. Působí v redakčních radách několika mezinárodních odborných časopisů.

Faculty of Mechanical Engineering

Šárka Stará

03. 02. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021