Online vysílání pro uchazeče o studium na Fakultě aplikovaných věd

03 March

3. března, 15:00

online - Facebook událost

Study Public

Uvažujete o studiu na Fakultě aplikovaných věd ZČU? Hledáte odpovědi na otázky ohledně přijímacího řízení, studijních programů, stipendií, studia v zahraničí nebo tvorby rozvrhů?

Enter: zdarma
Intended for: uchazeče o studium
Kontakt: zeptamse@fav.zcu.cz
More information at https://www.facebook.com/events/186401376580388

Sledujte ve středu 3. března v 15:00 na facebookovém profilu fakulty online vysílání pro uchazeče o studium na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Na vaše dotazy bude odpovídat proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti (v době vysílání nově jmenovaný děkan fakulty) Miloš Železný.
Všechny dotazy posílejte na zeptamse@fav.zcu.cz.

Faculty of Applied Sciences

Michaela Zůzová

03. 03. 2021, 15:00