Online vysílání pro uchazeče o studium na Fakultě aplikovaných věd

03 March

3. března, 15:00

online - Facebook událost

Studium Veřejnost

Uvažujete o studiu na Fakultě aplikovaných věd ZČU? Hledáte odpovědi na otázky ohledně přijímacího řízení, studijních programů, stipendií, studia v zahraničí nebo tvorby rozvrhů?

Vstup: zdarma
Určeno pro: uchazeče o studium
Kontakt: zeptamse@fav.zcu.cz
Více informací na: https://www.facebook.com/events/186401376580388

Sledujte ve středu 3. března v 15:00 na facebookovém profilu fakulty online vysílání pro uchazeče o studium na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Na vaše dotazy bude odpovídat proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti (v době vysílání nově jmenovaný děkan fakulty) Miloš Železný.
Všechny dotazy posílejte na zeptamse@fav.zcu.cz.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

03. 03. 2021, 15:00


03 February
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

03. 02. 2021, 16:40

06 January
Studenti Univerzita

Doplňovací volby do Akademického senátu ZČU (studentská část FPE)

Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

06. 01. 2021, 10:00

26 February
Seminář Věda Zaměstnanci

Otevřený přístup a otevřená data na ZČU

online


Celouniverzitní

26. 02. 2021, 10:00