Výsledky tvůrčí činnosti a zpětná vazba k jejich hodnocení dle M17+

26 February

26. února, 09:00

online

Seminář Věda Zaměstnanci

Nnavazující online seminář z cyklu věnovanému strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji.

Vstup: po registraci
Určeno pro: zaměstnanci
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/vysledky-tvurci-cinnosti-a-zpetna-vazba-k-jejich-hodnoceni-dle-m17/

Členové součástí ZČU, akademické obce a výzkumníci jsou zváni na navazující seminář, konaný za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace. Seminář povede Tomáš Görner, vedoucí Odboru výzkum a vývoj ZČU.

Pro účast na akci je třeba se zaregistrovat.

Téma hodnocení tvůrčí činnosti v souvislosti se systémy hodnocení kvality a novou metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, též známou jako Metodika M17+ sebou přináší zcela nový pohled na systém řízení VaV a jejího vykazování. To sebou přináší nutnost úpravy vnitřních procesů při evidenci VaV, stejně jako při tvorbě strategií a hodnocení. Nové postupy a přístupy si však také vyžadují nastavení celého systému evidence a hodnocení VaV, spolupráci mnoha odborů a pracovišť, stejně jako osvětu u akademických a vědeckých pracovníků v rámci univerzity.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

26. 02. 2021, 09:00


13 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Zvládání konfliktů se studenty na vysoké škole

Google Meet


Celouniverzitní

13. 01. 2021, 09:00

10 December
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Přehled vyučovacích metod na VŠ

on-line


Celouniverzitní

10. 12. 2020, 09:00

21 December
Přednáška Univerzita Věda

Jaderné rozjímaní s Danou Drábovou


Fakulta elektrotechnická

21. 12. 2020, 14:00