Díky projektu DESING+ opět poznaly desítky studentů, co je mezioborová spolupráce

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) se letos uskutečnil už 17. ročník zcela unikátního projektu DESING+, v němž mezifakultní týmy studentů řeší v průběhu semestru témata zadaná průmyslovými podniky. Vzhledem k epidemické situaci letos celý projekt proběhl online. I přesto studenti i partnerské firmy oceňovali zkušenosti, které jim projekt přinesl. V jedné z hodnotitelských komisí byla i Lucie Šimečková ze Škody Transportation, která projekt DESING+ na ZČU před třemi lety sama absolvovala. „Doporučila bych ho naprosto všem studentům,“ řekla. 

Výukového projektu DESING+ se letos zúčastnilo celkem 59 studentů, z toho bylo třicet pět z Fakulty strojní (FST), devět z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), třináct z Fakulty zdravotnických studií (FZS) a dva z Fakulty ekonomické (FEK). Ve smíšených týmech, vedených studentským manažerem z FST a jeho zástupcem z FDULS , tak opět spolupracovali konstruktéři, designéři, zdravotníci a marketingoví specialisté. Témata jim zadaly společnosti Konstruktionsbüro Dostal společně s firmou Meta Plzeň, dále ENGEL strojírenská a Škoda Transportation.

DESING+ je ojedinělý interdisciplinární výukový projekt, v němž se studenti již řadu let učí spolupracovat, propojovat své konstrukční a další profesní znalosti a dovednosti s kreativitou a řešit v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem jejich aktuální vývojové problémy. Projekt DESING+ zároveň přispívá k rozvoji a celosvětovým úspěchům konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science Methodology (EDSM), která se na katedře konstruování strojů FST již desítky let ve vazbách na přední technické univerzity ve světě rozvíjí a kterou studenti v projektu průběžně uplatňují a ověřují. V souladu s EDSM je např. každý technický produkt ve „skrytém souladu“ s realitou uspořádaný ve stavební, orgánové a funkční struktuře a má jednoduchý a snadno zapamatovatelný systém vlastností, pokrývající celý jeho životní cyklus. Tyto a řadu dalších obecných principů studenti u svých návrhů využívají tvůrčím způsobem ve formě systému přehledných ‚znalostních map‘. Ty jsou plně kompatibilní s teorií i praxí a přirozeně podporují kreativitu práce,“ vysvětluje zakladatel projektu Stanislav Hosnedl.

Svá letošní řešení studenti představili 11., 12. a 19. února při online závěrečných prezentacích.  Stejně jako v minulých ročnících sestávaly hodnotitelské komise ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a zúčastněných fakult ZČU. Hodnotila se především inovativnost a rozsah navržených řešení, jejich konstrukce a design, aplikovatelnost v praxi, systematičnost a úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce.

„To, co studenti za čtyři měsíce zvládli, a navíc v této náročné době, je podle mne opravdu obdivuhodné. Nejen mezi sebou a s námi, ale i se zástupci firem se mohli potkávat jen online. Potěšilo mě, že i přesto spolupráci hodnotili jako přínosnou a že se většina z nich rozhodla odprezentovat své práce před hodnotitelskými komisemi,“ okomentoval letošní mimořádný ročník Stanislav Hosnedl.

“Děkuji, že jsme se mohli projektu účastnit. Byla to pro nás první taková zkušenost, kde jsme spolupracovali i s lidmi z jiného oboru. Všichni byli flexibilní a chtěli na zadání pracovat,” potvrdil jeho slova Gustav Poncar, manažer jednoho z týmů.

Za společnost Škoda Transportation v jedné z komisí usedla také Lucie Šimečková, absolventka Fakulty strojní ZČU i projektu DESING+. „Projekt bych doporučila naprosto všem studentům. Teorie a metodika EDSM je podle mě naprosto skvělá a velmi užitečná. Totéž platí pro práci v týmech. Naučíte se bezproblémově komunikovat i s lidmi, kteří přemýšlejí úplně jinak než vy,“ řekla Lucie Šimečková účastníkům při závěrečné diskusi. 

A jaká byla letošní témata?

Konstruktionsbüro Dostal ve spolupráci s firmou Meta Plzeň zadalo téma Smart francouzské hole pro osoby se ztíženou chůzí. Cílem bylo navrhnout francouzské hole se smart prvky, které budou jednoduše a spolehlivě nastavitelné, budou mít ergonomickou konstrukci, co nejnižší hmotnost a další parametry. K tomu si studenti sami přidali další nezbytné požadavky jako spolehlivost, víceúčelovost, atraktivní vzhled aj. V obou návrzích se objevilo SOS tlačítko, které po opakovaném stisknutí odešle sms zprávu z mobilního telefonu. Studenti také např. navrhli použití jednoduchých magnetických prvků pro spojení berlí, zabraňující jejich chronickému padání na zem při každém odložení. Téma zpracovávaly dva týmy, jeden vedl Matěj Krňoul, manažerkou druhého byla Tea Bajičová. Oba se shodně umístily na 1.2. místě. 

Tři skupiny studentů zpracovávaly téma Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami firmy Engel strojírenská. Jejich úkolem bylo inovovat v současnosti používané zařízení po koncepční, konstruktérské i designérské stránce. Studenti řešili všechny aspekty využívání stroje – od jeho instalace přes pohon, bezpečnostní prvky až po design, který ladili do barev firmy Engel. Ze dvou týmů, které se zúčastnily závěrečných prezentací, si se zadáním nejlépe poradil tým vedený Andreou Kubečkovou. Vývojoví manažeři firmy ENGEL, kteří se projektu DESING+ v posledních letech pravidelně účastní, ocenili zejména inovativní organické začlenění rizikových analýz jako nedílnou součást řešení obou projektů. To je o to cennější, že právě uplatnění rizikových analýz je u firmy ENGEL naprosto neoddělitelnou složkou a podmínkou vývoje všech produktů. Studenti tedy získali cennou zkušenost, kterou zúročí zejména při návrhu konceptů strojů a konstrukční činnosti v praxi. Svým hodnocením tak manažeři firmy ENGEL zároveň ocenili i originální výsledky Josefa Dvořáka z katedry konstruování strojů, k nimž došel ve své disertační práci na bázi EDSM, a jejich bezprostřední uplatnění ve studentských projektech.

Tři týmy se věnovaly tématu Stanoviště řidiče tramvajového vozidla, které zadala společnost Škoda Transportation. Ve svém návrhu museli studenti dbát na ergonomii místa řidiče, pohodlnost, jednoduchost ovládání, bezpečnost a design. Své návrhy odborné porotě představily dva týmy, z nichž lépe uspěl ten, v jehož čele stála manažerka Michaela Koubovská. Studenti se nechali inspirovat kokpitem letadla a navrhli stanoviště s jednoduchým a funkčním designem, jehož důležitým prvkem byl modul ovládací desky řidiče a sedadla. Kladli přitom důraz na dobrý výhled řidiče a jeho bezpečnost. Porota ocenila především návrh ochranné „skořápky“, která je pro řidiče bezpečná a zároveň příjemná, dále sedadlo řidiče s prodyšným a dobře udržovatelným potahem, vyrobeným z recyklovaných PET lahví, do detailu propracovaný technický návrh a další prvky.

Galerie


Stanoviště řidiče tramvajového vozidla podle týmu Michaely Koubovské.

Smart francouzské hole týmu Matěje Krňoula.

Smart francouzské hole týmu Tey Bejičové.

Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami podle týmu Andrey Kubečkové.

Se zadáním firmy ENGEL strojírenská si poradil i tým Elišky Mertlové, který získal 2. místo.

Fakulta strojní

Šárka Stará

25. 02. 2021