Základy psychohygieny a práce se stresem

17 March

17. března, 09:00

on-line

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přinesla potřeba distanční výuky/práce v souvislosti s uzavřením škol v rámci epidemiologické situace. Pro některé jedince byla výuka/práce na dálku zcela nepoznaným světem a významným zdrojem stresu.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/zaklady-psychohygieny-a-prace-se-stresem/

Kurz provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života. Kurz účastníky seznámí s významem pocitů a potřeb ve vlastním životě (osobním i pracovním), s tím, co se v nás při stresu děje, s příčinami konfliktů a nedorozumění, s praktickými tipy na zvládání stresu a s problematikou prevence přetížení a vyčerpání.

Kurz proběhne on-line a je zdarma po předchozím přihlášení.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

17. 03. 2021, 09:00


17 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace

on-line


Celouniverzitní

17. 03. 2021, 15:00

25 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Kreativní myšlení a práce s informacemi

on-line


Celouniverzitní

25. 03. 2021, 09:00

17 March
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

17. 03. 2021, 16:16