Vlnění ve výlohách Galerie Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Přijměte pozvání k prohlídce výstavy pedagoga Sutnarky Vojtěcha Domlátila WAVES / VLNĚNÍ, kterou mohou Plzeňané zhlédnout ve výlohách Galerie Ladislava Sutnara do 27. března.

„WAVES / VLNĚNÍ" je první samostatnou výstavou režiséra nezávislých filmů, animátora, ilustrátora, grafického designéra a čerstvého docenta Vojtěcha Domlátila, který společně s profesorem Jiřím Bartou vede ateliér Animace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Výstava představí na jednom místě jeho animované filmy a širokou paletu grafických děl z let 1997 až 2010, ve kterých se projevuje umělecký rukopis patrný i v Domlátilových filmech.

Vojtěch Domlátil se zajímá zejména o krajinu, objekt a prostor, cykly a nenarativní umění. Titulem „Waves / Vlnění" umělec i kurátor odkazují na explorativní prvky, kterými se vyznačují Domlátilova statická díla i filmové počiny.

Každý z vybraných linorytů, dřevorytů, litografií, leptů a kreseb představuje obrazy, které se nevyčerpatelnou měrou vzájemně ovlivňují a rozvíjí. Zároveň obsahují viditelné stopy materiálů, které jim poutavým způsobem dodávají křehkost, hmatatelnost, pohyb a živost.

Prezentované filmy VlněníRánoV důchodu nebo Život ve vzorcích odhalují umělcův smysl pro poetiku putování.

Práce Vojtěcha Domlátila vizuálně i tematicky vibrují a svým charakteristickým způsobem, který lze vnímat různými smysly, se pohybují po vlnách bezmezné představivosti.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Jan Van Woensel

05. 03. 2021


Vyšlo první číslo Z, nového časopisu Západočeské univerzity

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 04. 2021

Na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické působí Laboratoř výzkumu populismu

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta filozofická

06. 04. 2021

Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií

22. 04. 2021