On-line setkání s děkanem a vedením Fakulty elektrotechnické

15 March

15. března, 16:00

YouTube FEL

Studium Univerzita Veřejnost

Současná pandemie nám neumožňuje setkat se osobně. Proto bychom vás rádi pozvali na virtuální živé setkání s děkanem FEL. Pokusíme se vám dát jednoduchou odpověď na složitou otázku: Proč studovat na naší fakultě?

Vstup: ZDARMA
Určeno pro: zájemce o studium
Více informací na: https://www.youtube.com/watch?v=5-ARbvRLS9o

Na tomto setkání vám děkan fakulty a proděkan pro vzdělávací činnost představí naši fakultu, průběh studia a jeho přínos s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce, možnosti stipendií, zapojení studentů do projektů fakulty atd. 

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni patří k nejmoderněji vybaveným elektrotechnickým fakultám v Evropě. Zájemci zde mohou studovat elektrotechniku, informační a komunikační technologie, energetiku, nové materiály, robotiku a řadu dalších perspektivních oblastí, které hýbou současnou společností a jsou perspektivní pro chlapce i dívky. Po celou dobu živého vysílání budou mít možnost chatovat s představiteli fakulty a ptát se na cokoli, co je ohledně studia u nás zajímá.

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

15. 03. 2021, 16:00


24 March
Seminář Studenti Veřejnost

Webinář k magisterským studijním programům Fakulty elektrotechnické

Google Meet


Fakulta elektrotechnická

24. 03. 2021, 13:00

25 March
Další vzdělávání Konference Studenti

Studenti, hlaste se na konferenci Nuclear Encounter

online


Celouniverzitní

25. 03. 2021, 12:00

17 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace

on-line


Celouniverzitní

17. 03. 2021, 15:00