Den otevřených dveří Fakulty právnické

23 March

23. března, 11:00

Studium Veřejnost

Po společném Dni otevřených dveří Západočeské univerzity nabízí Fakulta právnická zájemcům o studium ještě jednu možnost k seznámení.

Určeno pro: uchazeči o studium, veřejnost
Více informací na: https://cesnet.zoom.us/j/92994567706

Den otevřených dveří se uskuteční na platformě Zoom.

  • 11.00 – 11.15 hod. Úvodní slovo děkana – JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • 11.15 - 11.45 hod. Informace o studiu a přijímacím řízení – proděkanka pro studijní záležitosti Petra Hrubá Smržová a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.
  • 12.00 – 12.15 hod. Úvodní slovo - děkan Stanislav Balík
  • 12.15 - 13.00 hod. Informace o studiu a přijímacím řízení – proděkanka pro studijní záležitosti Petra Hrubá Smržová a zástupce společnosti SCIO, s.r.o.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

23. 03. 2021, 11:00


15 March
Studium Univerzita Veřejnost

On-line setkání s děkanem a vedením Fakulty elektrotechnické

YouTube FEL


Fakulta elektrotechnická

15. 03. 2021, 16:00

25 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Kreativní myšlení a práce s informacemi

on-line


Celouniverzitní

25. 03. 2021, 09:00

26 April
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Inovace prezentací pro výuku s využitím Prezi

on-line


Celouniverzitní

26. 04. 2021, 08:30