Fakulta zdravotnických studií posiluje spolupráci s Českou asociací sester

Absolventi Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií dlouhodobě spolupracuje s praxí a řadou profesních organizací za účelem vytváření dynamického a moderního vzdělávacího prostředí pro své studenty a posilování jejich pozice na pracovním trhu. Jednou z těchto organizací je i Česká asociace sester.

Česká asociace sester (ČAS) je dobrovolná, samosprávná, nepolitická profesní organizace, největší odborná profesní organizace nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání. S působností po celé České republice se ČAS zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru včetně vzdělávání sester, rozvoj ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.

Činnost ČAS spočívá v práci odborných sekcí a regionů. Jednotlivé sekce a regiony pořádají pravidelné odborné vzdělávací akce, semináře, konference, a tím zajišťují výměnu zkušeností a přenos informací, řeší odborné záležitosti svých členů v souladu s posláním ČAS. Plzeňský kraj má od roku 2012 svoje zastoupení ve struktuře ČAS, a to výborem Regionu plzeňského. Předsedkyní tohoto výboru je nově Jitka Krocová, odborná asistentka a vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií v Plzni.

„Všechny členky nového výboru a revizní komise se shodly na tom, že je potřeba zastavit odliv členů a získat co největší počet nových členů. Máme zájem na tom, aby stávající členská základna byla dostatečně informována o dění v ČAS, chceme předávat informace nejen od Prezidia, ale také chceme Prezidiu předkládat informace o dění v regionu a naše návrhy na zlepšení činnosti,“ uvedla předsedkyně výboru Jitka Krocová.

V březnu se výbor setkal s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou a byť setkání proběhlo online, bylo velmi inspirativní a povzbudivé. Hlavními tématy diskuze bylo očkování, podpora zdravotníků, možnosti pomoci kraji a společné aktivity ČAS a Plzeňského kraje – například možnosti oslavy Mezinárodního dne sester a ocenění za jejich nasazení v dnešní “covidové” době.

Ve druhé polovině měsíce března se pak členky výboru Regionu plzeňského setkaly se zástupcem vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických pracovníků, děkanem Fakulty zdravotnických studií Lukášem Štichem,. Členky výboru mu představily profesní organizaci, cíle a dále také aktivity celé asociace, hlavně však Regionu plzeňského. Ze setkání vyplynulo, že FZS a Region ČAS mají v určitém okruhu působení společné cíle a společná vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě strany. Diskutována byla také otázka profesní komory nelékařů, úpravy legislativy a pochopitelně i dopad současné situace na vzdělávání nelékařů.

„Spolupráci s ČAS, Regionem plzeňským vnímám jako významnou příležitost dalšího dílčího propojení naší fakulty s praxí. Rozvojový potenciál spatřuji především v transferu znalostí a společných projektů, stejně jako sdílení best practice za účelem rozvoje našich studentů a posilování jejich pozice jakožto budoucích absolventů na trhu práce,“ uvedl ke spolupráci děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

29. 03. 2021


Aplikace, na které se podílela katedra germanistiky a slavistiky, seznamuje s bavorským dialektem

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

14. 04. 2021

Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř

Studium Tisková zpráva Věda

Fakulta strojní

22. 04. 2021

Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021