Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity téměř po roce oživila své prostory tématickou výstavou. Jako jediná fakulta, která dlouhodobě využívá výjimky a vzdělává v rámci klinických praxí i cvičení své studenty – budoucí nelékařské zdravotnické pracovníky, chce touto cestou neformálně poděkovat svým studentům a připomenout, jak důležité je jejich budoucí profesní směřování.

Putovní výstava V hlavní roli sestra vznikla v rámci celosvětové kampaně Nursing Now a na její tvorbě se kromě Fakulty zdravotnických studií podílely Fakultní nemocnice Plzeň a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Plzni. Vzniklo tak devět oboustranných panelů, jež mapují nejen samotnou historii ošetřovatelství, ale také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, které se v průběhu let dynamicky proměňovalo.

Součástí výstavy je představení projektu Nursing now Florence Nightingalové, která se rozhodla zasvětit svůj život péči o raněné a je považována za zakladatelku a průkopnici povolání zdravotní sestry, a také osobností českého ošetřovatelství. „Globální kampaň Nursing Now byla vyhlášena v roce 2018 a měla vrcholit v květnu 2020, tedy v době, kdy jsem si připomněli 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové. Z rozhodnutí Výkonné rady WHO, která rok 2020 vyhlásila Rokem sester a porodních asistentek, byla kampaň vzhledem k epidemiologické situaci prodloužena do konce roku 2021. Cílem kampaně Nursing Now je zlepšení zdraví populace a zvýšení společenského statusu ošetřovatelství a všech nelékařských profesí. FZS ZČU v Plzni se připojuje od počátku kampaně k jejím aktivitám, zejména pořádáním kongresů a dalších vzdělávacích akcí,“ uvedla vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence Jitka Krocová.

Výstavní panely se dále věnují profesím dětských sester, porodních asistentek a také sestrám v ambulantní a lůžkové péči, na operačních sálech, intenzivní péči i v managementu. Srovnáním historických fotografií se současností se podařilo podtrhnout neuvěřitelný skok v ošetřovatelství v posledních 50 letech. Panel nazvaný Sestra a její měnící se role pak ukazuje aktuální situaci v pandemii covid-19.

"Výstava, která ozdobila chodby naší fakulty, je pro nás jako pro zaměstnance fakulty milým zpestřením všedních dní v této stále složité době, zároveň je ale i jakýmsi neformálním poděkováním a povzbuzením pro naše studenty. Při prohlídce jednotlivých panelů sám nacházím uspokojení v naší práci, v tom, že připravuje budoucí všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky a další nelékařské zdravotnické pracovníky, o jejichž významu jsme nikdy nepochybovali a v posledním roce se jejich nepostradatelnost akcentovala i z pohledu širší veřejnosti," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Výstava na Fakultě zdravotnických studií zůstane až do konce měsíce června.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

22. 04. 2021


Národní galerie představuje tvorbu absolventky Sutnarky

Absolventi Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 11. 2021

Unikátní světelná instalace Osm světel oslavuje židovský svátek Chanuku

Spolupráce Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 11. 2021

Západočeskou univerzitu navštívili zástupci Mezinárodní agentury pro jadernou energii

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

03. 12. 2021

Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021

V soutěži European Health Hackathon zvítězil tým studentů ČVUT a ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

25. 11. 2021