Fakultu zdravotnických studií zdobí výstava mapující historii i současnost ošetřovatelství

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity téměř po roce oživila své prostory tématickou výstavou. Jako jediná fakulta, která dlouhodobě využívá výjimky a vzdělává v rámci klinických praxí i cvičení své studenty – budoucí nelékařské zdravotnické pracovníky, chce touto cestou neformálně poděkovat svým studentům a připomenout, jak důležité je jejich budoucí profesní směřování.

Putovní výstava V hlavní roli sestra vznikla v rámci celosvětové kampaně Nursing Now a na její tvorbě se kromě Fakulty zdravotnických studií podílely Fakultní nemocnice Plzeň a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola v Plzni. Vzniklo tak devět oboustranných panelů, jež mapují nejen samotnou historii ošetřovatelství, ale také vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, které se v průběhu let dynamicky proměňovalo.

Součástí výstavy je představení projektu Nursing now Florence Nightingalové, která se rozhodla zasvětit svůj život péči o raněné a je považována za zakladatelku a průkopnici povolání zdravotní sestry, a také osobností českého ošetřovatelství. „Globální kampaň Nursing Now byla vyhlášena v roce 2018 a měla vrcholit v květnu 2020, tedy v době, kdy jsem si připomněli 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové. Z rozhodnutí Výkonné rady WHO, která rok 2020 vyhlásila Rokem sester a porodních asistentek, byla kampaň vzhledem k epidemiologické situaci prodloužena do konce roku 2021. Cílem kampaně Nursing Now je zlepšení zdraví populace a zvýšení společenského statusu ošetřovatelství a všech nelékařských profesí. FZS ZČU v Plzni se připojuje od počátku kampaně k jejím aktivitám, zejména pořádáním kongresů a dalších vzdělávacích akcí,“ uvedla vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence Jitka Krocová.

Výstavní panely se dále věnují profesím dětských sester, porodních asistentek a také sestrám v ambulantní a lůžkové péči, na operačních sálech, intenzivní péči i v managementu. Srovnáním historických fotografií se současností se podařilo podtrhnout neuvěřitelný skok v ošetřovatelství v posledních 50 letech. Panel nazvaný Sestra a její měnící se role pak ukazuje aktuální situaci v pandemii covid-19.

"Výstava, která ozdobila chodby naší fakulty, je pro nás jako pro zaměstnance fakulty milým zpestřením všedních dní v této stále složité době, zároveň je ale i jakýmsi neformálním poděkováním a povzbuzením pro naše studenty. Při prohlídce jednotlivých panelů sám nacházím uspokojení v naší práci, v tom, že připravuje budoucí všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky a další nelékařské zdravotnické pracovníky, o jejichž významu jsme nikdy nepochybovali a v posledním roce se jejich nepostradatelnost akcentovala i z pohledu širší veřejnosti," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Výstava na Fakultě zdravotnických studií zůstane až do konce měsíce června.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

22. 04. 2021