Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů

11 May

11. května, 09:00

on-line

Further Education University

Zajímá vás stav vysokých škol? Trápí vás vysoká propadovost studentů? Víte, na čem všem záleží jejich úspěšnost? Zveme vás na kurz Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů.

Enter: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
More information at https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-008/

Problematika studijní neúspěšnosti začala být vnímána jako důležité téma jak ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ze strany individuálních vysokých škol a fakult. Řada opatření na podporu studijní úspěšnosti už byla přijata, řada faktorů ale často zůstává opomíjena. Tento kurz se zaměří právě na některé méně diskutované fenomény, které mají na pokračování studentů ve studiu silný vliv. Hlavní důraz bude kladen na význam sociální a akademické integrace ve vysokoškolském prostředí v kontextu masifikovaného vysokého školství a proměňující se populace studentů.

University-wide

Jakub Truneček

11. 05. 2021, 09:00