Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

12 May

12. května, 09:00

on-line

Further Education Employees

Chcete se naučit pracovat se stresem? Poznat copingové strategie na zvládání stresu a naučit se je používat v praxi? Zveme vás na kurz Syndrom vyhoření v pedagogické praxi, který připravila Alena Lochmannová.

Enter: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
More information at https://czv.zcu.cz/Kurz/syndrom-vyhoreni-v-pedagogicke-praxi/

Cílem kurzu Syndrom vyhoření v pedagogické praxi je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v pedagogické praxi s akcentem specifických situací, copingové strategie a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Kurz kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci kurzu jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření.University-wide

Jakub Truneček

12. 05. 2021, 09:00