Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

20 May

20. května, 09:00

on-line

Zajímá vás, jak fungují naše smysly a pracovní i dlouhodobá paměť? A jak je využít pro multimediální učení? Na kurzu Ludvíka Egera z Fakulty ekonomické se dozvíte, jak učinit prezenční i distanční vyučování zajímavější.

Enter: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
More information at https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-006/

Kurz poradí, jak inovovat prezentace a studijní materiály podle principů multimediálního učení, ke kterému dochází, když budujeme mentální struktury ze slov, obrazů, zvuku a videa. Jeho účelem je stručně informovat o tom, jak naše smysly fungují a jak se při smyslovém vnímání uplatňuje pracovní i dlouhodobá paměť, a seznámit tak účastníky s principy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu.University-wide

Jakub Truneček

20. 05. 2021, 09:00