Digitální včelí laboratoř na střeše Fakulty strojní je možné sledovat online

Soutěž Univerzita Veřejnost

Záběry kamer, které monitorují život včel v chytrých úlech, uvidíte na fakultním webu. V následujících dnech fakulta také spustí soutěžní kvízy, které přiblíží život včel široké veřejnosti.

Na internetových stránkách Fakulty strojní lze ode dneška sledovat, co se děje v chytré včelí laboratoři. Včely snímají dvě kamery a pomocí dlouhodobých přesných měření a s využitím umělé inteligence tak můžeme poznat detailněji jejich život. Dění kolem i uvnitř úlů zaznamenává jedna kamera umístěná zpředu, zatímco druhá sleduje, co se děje uvnitř u dna jednoho z úlů, v místě, které včelaři nazývají podmet. Právě tam totiž padají například rozdrobené kousky vosku, ale také roztoči, způsobující varroázu – onemocnění, kvůli kterému hynou celá včelstva. Umělá inteligence roztoče rozliší a dokáže určit jejich denní spad. Monitorováním se tak dá nákaza mezi včelami odhalit.

Úly snímá také mikrofon a zaznamenává frekvenci hučení včel, která se liší například podle toho, jestli se včely připravují na rojení, mají hlad, ztratily matku a podle dalších stavů, jež je počítačový systém schopen vyhodnotit. Díky tenzometrickým snímačům hmotnosti se úly také průběžně váží. Je tak zřejmé, zda včely nosí, či nenosí nektar nebo zda se třeba vyrojily. Měří se rovněž venkovní teplota, ale i teplota uvnitř chomáče, do něhož se včely v úlu semknou během chladných zimních dnů. Podle této teploty se dá usuzovat, co se v úlu děje, například zda včely plodují.

Získané údaje poskytnou příležitost  při zpracování bakalářských či diplomových prací studentům, kteří díky IoT laboratoři Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU mohli rozvíjet uplatnění chytrých technologií v oblasti monitorování včelstev. 

V souvislosti s blížícím se Světovým dnem her si fakulta připravila pro širokou veřejnost soutěže o hodnotné ceny. Od úterý 18. května budou zveřejněny na facebookových stránkách @fstzcu a instagramových stránkách @fstzcu soutěžní otázky z pozoruhodného života včel.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

17. 05. 2021