Doktorandi katedry hudební kultury Fakulty pedagogické se podíleli na zrodu nové koncertní tradice

Podívejte se na záznam prvního koncertu z cyklu Hudba ze Západočeské univerzity v Plzni.

Na katedře hudební kultury na Fakultě pedagogické ZČU bylo před třemi lety otevřeno doktorské studium. Zdejší doktorandi se neprofilují pouze vědecky, ale většina z nich zároveň představuje významné osobnosti na poli hudební interpretace, někteří z nich jsou dokonce činní kompozičně. Díky podpoře rektora ZČU Miroslava Holečka mohl být 1. června 2021 v prostorách plzeňských Masných krámů uskutečněn první ročník nové koncertní řady Hudba ze Západočeské univerzity v Plzni. Tento komorní koncert, věnovaný 30. výročí založení ZČU, byl současně optimistickým zahájením veřejné koncertní činnosti na univerzitní půdě po více než roční nucené odmlce, zahájením, jež posléze vyvrcholilo Slavnostním závěrečným koncertem akademického roku 2020/2021 v plzeňské katedrále v polovině června.

Doktorandský koncert mohl být prvním univerzitním koncertem roku, jenž byl zároveň přístupný široké veřejnosti, přesto však z něj byla ve spolupráci s univerzitním audiostudiem Vladimíra Nového pořízena kompletní nahrávka, která je k vidění na YouTube.

Program koncertu vycházel z bohaté interpretační činnosti doktorandů a nabídl dramaturgicky pestrý program. Soňa Bařtipánová se na jeho začátku představila Partitou č. 2 pro sólové housle od mladého plzeňského skladatele Václava Benjamina Špírala, jenž v roce 2017 tuto skladbu interpretce věnoval. Akordeonista Václav Soubusta posluchačům nabídl Contrapunctus in Cis rovněž od plzeňského skladatele Pavla Samiece, který doplnil první větou z akordeonové Partity č. 2 Vladimíra Zubitského. Nesmírně zajímavým číslem byla sedmivětá suita „Pendenza“ pro sólový klarinet, během níž Radek Žitný představil sedm typů tohoto nástroje od nejvyššího po nejhlubší. Kontrabasista Tomáš Karpíšek se ve spolupráci s violoncellistou Vilémem Petrasem (j. h.) představil také jako hudební skladatel vlastním zvukově nemírně zajímavým Duem pro violoncello a kontrabas. Závěr programu patřil barytonistovi Filipu Bandžakovi, jenž za klavírního doprovodu Antona Aslamase (j. h.) koncert zakončil třemi áriemi ze světového operního repertoáru. Zazněla árie Dona Giovanniho Finch'han dal vino… ze stejnojmenné opery Wolfganga Amadea Mozarta, Escamillova árie Votre toast, je peux vous le rendre z opery Carmen George Bizeta a Alekova kavatina Ves‘tabor spit z opery Aleko Sergeje Rachmaninova.

Vysoká interpretační úroveň všech programových čísel koncertu ukázala plzeňskému publiku, že na katedře hudební kultury dokáže i přes poněkud unáhlené uzavření uměleckých oborů v zuplynulém desetiletí vyrůstat nová generace významných hudebních interpretů. Ti jsou schopni oslovit nejen svým hudebním uměním, ale současně také volbou neotřelého koncertního programu, který dokáže reflektovat jejich vědeckou a publikační činnost (R. Žitný) a akcentovat soudobou plzeňskou hudební tvorbu (S. Bařtipánová, V. Soubusta, T. Karpíšek). Těšíme se, že o těchto hudebních interpretech nadále v budoucnu uslyšíme, třeba v rámci pokračující koncertní tradice Hudba ze Západočeské univerzity.

Video


Fakulta pedagogická

Vít Aschenbrenner

29. 09. 2021