Studenti studentům – Fakulta pedagogická vítala své prváky

Studenti Studium Univerzita

Dlouho očekávaný seznamovací kurz AMOS (Adaptační, motivační a seznamovací kurz) pro studenty prvního ročníku hostil od 17. do 19. září kemp Ejpovice.

Kurz AMOS zahájil děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Po úvodním slovu se studenti rozdělili do dvou skupin, přičemž jedna skupina se věnovala aktivitám v rámci osobnostně-sociálního rozvoje, zatímco druhou čekal teambuilding. Po vystřídání nastal čas na informační blok a závěr pátečního programu proběhl v duchu opékání pochutin na ohni a turnaje v beer-pongu. Váženou návštěvou byli mimo jiné také proděkan pro studijní záležitosti Jan Krotký či proděkanka pro vnější vztahy a CŽV Michaela Voltrová. 

Po sobotním probuzení a následné rozcvičce následovala bojovka Přístavy, která sklidila velký úspěch. Vítězové obdrželi nejrůznější ceny. Odpolední program tvořily tři různé bloky, studenti si mohli vybrat, zda preferují kurz první pomoci, chtěli by se naučit cizí jazyky (ruština, španělština), nebo zda využijí svoji energii při sportech, a po informačním bloku Informačního a poradenského centra ZČU, návštěvě vedoucího katedry pedagogiky Milana Podpery a následné večeři je čekalo venkovní kino i s popcornem. Mezitím mohli soutěžit v oblíbeném PubQuizu a vyhrát hodnotnou cenu. Po celý sobotní večer byla pro účastníky připravena také skvělá párty.

Celá akce proběhla po záštitou Fakulty pedagogické ZČU. Na starost ji měli její studenti ze spolků Přestávka – Faktcooltní spolek a Otevřeno Plzeň. Věříme, že se naši noví studenti skvěle bavili, seznámili se svými spolužáky a především adaptovali na vysokoškolské studium na naší fakultě. Všem přejeme úspěšná léta jejich studia.

Video


Galerie


Fakulta pedagogická

Michal Švec

01. 10. 2021