Studenti studentům – Fakulta pedagogická vítala své prváky

Studenti Studium Univerzita

Dlouho očekávaný seznamovací kurz AMOS (Adaptační, motivační a seznamovací kurz) pro studenty prvního ročníku hostil od 17. do 19. září kemp Ejpovice.

Kurz AMOS zahájil děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Po úvodním slovu se studenti rozdělili do dvou skupin, přičemž jedna skupina se věnovala aktivitám v rámci osobnostně-sociálního rozvoje, zatímco druhou čekal teambuilding. Po vystřídání nastal čas na informační blok a závěr pátečního programu proběhl v duchu opékání pochutin na ohni a turnaje v beer-pongu. Váženou návštěvou byli mimo jiné také proděkan pro studijní záležitosti Jan Krotký či proděkanka pro vnější vztahy a CŽV Michaela Voltrová. 

Po sobotním probuzení a následné rozcvičce následovala bojovka Přístavy, která sklidila velký úspěch. Vítězové obdrželi nejrůznější ceny. Odpolední program tvořily tři různé bloky, studenti si mohli vybrat, zda preferují kurz první pomoci, chtěli by se naučit cizí jazyky (ruština, španělština), nebo zda využijí svoji energii při sportech, a po informačním bloku Informačního a poradenského centra ZČU, návštěvě vedoucího katedry pedagogiky Milana Podpery a následné večeři je čekalo venkovní kino i s popcornem. Mezitím mohli soutěžit v oblíbeném PubQuizu a vyhrát hodnotnou cenu. Po celý sobotní večer byla pro účastníky připravena také skvělá párty.

Celá akce proběhla po záštitou Fakulty pedagogické ZČU. Na starost ji měli její studenti ze spolků Přestávka – Faktcooltní spolek a Otevřeno Plzeň. Věříme, že se naši noví studenti skvěle bavili, seznámili se svými spolužáky a především adaptovali na vysokoškolské studium na naší fakultě. Všem přejeme úspěšná léta jejich studia.

Video


Galerie


Fakulta pedagogická

Michal Švec

01. 10. 2021


Univerzitní knihovna v kampusu renovovala nábytek

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

20. 01. 2022

Západočeská univerzita navázala spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Izraeli

International Konference Spolupráce

Fakulta filozofická

10. 01. 2022

Na oběžnou dráhu zamíří další družice, která bude dostávat povely ze ZČU. Sledujte start rakety

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

13. 01. 2022

Malí králové koledovali na Fakultě pedagogické

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

14. 01. 2022

Transfer a smluvní výzkum ZČU vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Studenti Transfer Zaměstnanci

Boost Up

23. 12. 2021